Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności Konkursy

500 mln zł dla MŚP na B+R

przeczytano 1327

Firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na wdrożenie wyników prac B+R. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków w konkursie ogólnym „Badania na rynek”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 lutego br. Wsparcie może wynieść nawet 80 proc. wartości projektu. Konkurs finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój cieszy się dużą popularnością wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość wniosków o wsparcie, złożonych przez nich w poprzedniej edycji konkursu, przekroczyła 2,3 mld zł.

O dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych mogą się starać firmy z sektora MŚP, działające na terenie Polski, które zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich.

Rozwój gospodarki i podniesienie poziomu inwestycji są kluczowe dla wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Powstające nowe rozwiązania i technologie sprawiają, że nasza gospodarka może stać się pionierem rozwiązań, które mają szansę zmienić świat na lepsze. Dlatego zachęcam przedsiębiorców do zgłaszania projektów, które zmienią oblicze polskiej gospodarki i pozwolą nam aktywnie uczestniczyć w globalnym wyścigu technologicznym – mówi Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii.

Co istotne, do rozdysponowania pomiędzy przedsiębiorców jest pół miliarda złotych, ale 65 mln zł z tej puli trafi do przedsiębiorców realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego. O skali wsparcia decyduje lokalizacja projektu i wielkość przedsiębiorstwa, które stara się o dofinansowanie. Proces lub produkt, na który wsparcie ma zostać przeznaczone musi być innowacyjny co najmniej na poziomie kraju. Firmy mogą otrzymać środki z funduszy unijnych na pokrycie maksymalnie 80 proc. wartości projektu, przy czym koszty kwalifikowalne powinny mieścić się między 1 mln zł a 50 mln EUR. Na usługi doradcze i na prace rozwojowe może zostać przeznaczone po 1 mln zł.

Receptą na rozwój polskich firm jest inwestowanie w innowacyjne technologie. Firmy z sektora MŚP często chcą się zaangażować w innowacyjną działalność, ale potrzebują funduszy. To właśnie do takich firm skierowany jest konkurs "Badania na rynek". Przedsiębiorcy mogą pozyskać kapitał na wdrożenie innowacji i rozwój swoich firm – stwierdza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego.

Program ułatwia wprowadzenie do sprzedaży nowych lub znacznie ulepszonych produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych lub zleconych przez wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych. W konkursie mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy tego rodzaju prace zakupili.

Krok w rozwój

Otrzymane fundusze będą mogli przeznaczyć na kupno maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, sfinansowanie robót budowlanych czy budowy nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych.

– Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu spodziewamy się dużego zainteresowania przedsiębiorców. W ubiegłorocznej edycji złożonych zostało 239 wniosków na ponad 2,3 mld zł. Zainteresowanie, które trzykrotnie przekroczyło możliwości budżetowe konkursu pokazuje, że przedsiębiorcy mimo pandemii, chcą się rozwijać i planują dalsze inwestycje. Ale to też znaczy, że konkurs idealnie wpisuje się w ich potrzeby i pozwala stawać się coraz bardziej konkurencyjnymi – dodaje Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Więcej informacji o programie: Badania na rynek – konkurs ogólny.

Bądźmy w kontakcie

Nie masz pewności, jaki rodzaj wsparcia możesz otrzymać?
Zapytaj naszych doradców:

801 332 202 / 22 574 07 07 lub napisz

żródło:www.parp.gov.pl

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też