Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego

Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażoną pracownią złotniczą. Prowadzona jest ona przez mistrzów złotniczych, projektantów i artystów plastyków.Adres:
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
Pułaskiego 15
42-200 Częstochowa

Pozostałe dane:
Tel.: +48 34 324 12 28
Fax.: +48 34 324 10 35
E-mail : sekretariat@plastyk.czest.pl

W Internecie:
http://www.plsp.ids.czest.plBranże:

Firma prowadzi swoją działalność w ramach poniższych branż i kategorii:

  • Średnie szkoły zawodowe

Zasięg:

Firma działa na obszarze:

Cała Polska


W 1945 roku w Częstochowie, została utworzona jako Wolna Akademia Sztuk Pięknych. Dziesięć lat później, w 1955 roku, rozpoczęto w niej kształcenie w zakresie złotnictwa. Była to pierwsza i przez długie lata jedyna w Polsce, szkoła o tym profilu.

Na przestrzeni lat, szkoła zmieniała nazwę i strukturę. Dzisiaj znana jako Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, to Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Plastyczne

Złotnictwo jest jednym z trzech prowadzonych w niej kierunków, gdzie można uzyskać wykształcenie zawodowe w zakresie tego rzemiosła.

Na poszczególnych etapach nauki, uczniowie zobligowani są do wykonania określonych zadań projektowych, które rozwijają ich umiejętności projektowe i rzemieślnicze oraz wprowadzają w arkana specjalistycznej wiedzy złotniczej.

W rezultacie tych poszukiwań oraz stopniowego odkrywania i poznawania możliwości technologicznych a także  doskonalenia warsztatu, powstają unikatowe dzieła, które choć wykonywane jako pojedyncze egzemplarze, powinny zakładać również możliwość powielenia wzoru.


Na etapie koncepcyjnym pracy nad projektem, uczniowie mają swobodę kreacji, która bazuje na ich wyobraźni, umiejętnościach rysunkowych i malarskich. Założeniami, które wytyczą drogę poszukiwań nad formą, są możliwości materiałowe i technologiczne, jakimi dysponuje szkoła. Są to przede wszystkim: srebro i metale kolorowe oraz kamienie szlachetne i syntetyczne. Zastosowanie mają tu również materiały naturalne, takie jak drewno, skóra, muszle czy bursztyn.

Uczniowie poznają i wykorzystują rozmaite techniki złotnicze, zarówno te tradycyjne, jak i nowoczesne.

Po przebudowie, szkoła zyskała nowe urządzenia i aktualnie dysponuje nowocześnie wyposażoną pracownią złotniczą. Prowadzona jest ona przez mistrzów złotniczych, projektantów i artystów plastyków. To sprzyja kształceniu wykwalifikowanych zawodowo złotników, których umiejętności  spełniają wymagania jakie stawia rynek pracy w branży jubilerskiej.

Obecnie pracownia zapewnia miejsca do jednoczesnej pracy dla 20 osób. Każda z nich może korzystać z oddzielnego, odpowiednio wyposażonego stołu jubilerskiego. Do dyspozycji uczniów są również:  nowoczesna odlewnia, walcarki, bębny polerskie,  emalierka, zgrzewarka punktowa, palnik wodorotlenowy, grawerka komputerowa, etc. Oprócz tego sekcja wzbogaciła się o pracownię projektowania 3D.

Zwieńczeniem cyklu nauki jest złożenie komisji, pracy dyplomowej oraz jej obrona wraz z egzaminem kierunkowym z zakresu technologii złotnictwa.

Obronom prac dyplomowych towarzyszą często przedstawiciele wyższej uczelni przyznając wyróżnienia, za szczególne umiejętności i osiągnięcia w tym zakresie.

Od 2000 roku, uczniowie szkoły korzystali jako beneficjenci z programu Leonardo da Vinci, a obecnie, od 2015 roku, z programu Erazmus+. W ramach tych programów stypendialnych, mieli okazję i możliwość uczestniczenia w stażach odbywających się  w szkołach we Francji, Austrii, Włoszech, Niemczech i Portugalii.

Absolwenci częstochowskiego Liceum Plastycznego, często kontynuują naukę na wyższych uczelniach państwowych i prywatnych, kształcących w zakresie wzornictwa i projektowania biżuterii, m.in. w Akademiach Sztuk Pięknych w Łodzi, w Gdańsku i w Krakowie, a także zagranicą.

Szkoła od lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych, zrzeszającym najlepszych projektantów w Polsce, a także z wydawnictwami i portalami branży złotniczej.

Od niemal 20 lat, najlepsze prace złotnicze i osiągnięcia swoich uczniów częstochowskie liceum plastyczne prezentuje podczas Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif w Gdańsku, Złoto Srebro Czas w Warszawie oraz Jubinale w Krakowie.

Sekcja złotnicza bierze udział w wystawach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także w konkursach organizowanych przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą i Związek Rzemiosła Polskiego. Liczne nagrody zdobywane w tych konkursach są potwierdzeniem wysokich kwalifikacji i umiejętności. Także podczas  zagranicznych wystaw, m.in. w Paryżu, Lipsku, Waszyngtonie i  Nowym Jorku,  prace uczniów cieszą się uznaniem i otrzymują wysokie oceny specjalistów .

Częstochowska szkoła plastyczna, jest jedyną w Polsce, na poziomie licealnym, państwową szkołą kształcącą profesjonalnie przyszłych złotników, jubilerów i projektantów biżuterii.

Częstochowska szkoła plastyczna, jest jedyną w Polsce, na poziomie licealnym, państwową szkołą kształcącą profesjonalnie przyszłych złotników, jubilerów i projektantów biżuterii.

Szkoła od lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych, zrzeszającym najlepszych projektantów w Polsce, a także z wydawnictwami i portalami branży złotniczej.

Absolwenci częstochowskiego Liceum Plastycznego, często kontynuują naukę na wyższych uczelniach państwowych i prywatnych, kształcących w zakresie wzornictwa i projektowania biżuterii, m.in. w Akademiach Sztuk Pięknych w Łodzi, w Gdańsku i w Krakowie, a także zagranicą.KIERUNKI:

CERAMIKA

Od 1950 roku funkcjonuje w szkole specjalizacja ceramika artystyczna. W ramach zajęć kierunkowych z zakresu ceramiki artystycznej uczniowie kształcą swoje umiejętności na bazie własnych projektów; wykonują prace z mas ceramicznych: gliny szamotowej, kamionki, porcelitu i porcelany. Tworzą prace formowane ręcznie unikatowe lub powielane z form gipsowych. Stosują technologie i techniki tradycyjne oraz współczesne. Dzieła mają charakter użytkowy i dekoracyjny; często są to rzeźby ceramiczne.

Uczniowie projektują, modelują, dekorują i wypalają swoje wyroby w dobrze wyposażonych pracowniach prowadzonych przez artystów projektantów oraz techników i technologa ceramiki.

Zakupione w 1998 roku nowoczesne piece ceramiczne pozwalają na realizację dużych form plenerowych. Przedmioty bezpośrednio skorelowane z zajęciami kierunkowymi to: technologia ceramiki, rysunek techniczny, rysunek zawodowy. Możliwości projektowe stymulowane są przez rysunek, malarstwo i rzeźbę.

Wśród kandydatów do naszej szkoły kształceniem się w tym kierunku cieszy się dużym powodzeniem. Spowodowane jest to niewątpliwie obecną popularnością samej dziedziny, osiągnięciami naszych uczniów i absolwentów, zainteresowaniem wyrobami szkolnymi na przeglądach, wystawach, kiermaszach, targach oraz możliwością odbywania staży nie tylko na terenie naszego kraju. Młodzież zdobywa wiele prestiżowych nagród na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich (m.in. w Nowym Jorku, Ostrawie, Toruniu, Kadynach). Ceramiczne prace uczniów są chętnie nabywane na corocznych aukcjach szkolnych i targach pozaszkolnych.

Ceramika jest w naszej szkole pierwszym kierunkiem objętym Edukacyjnym Programem Europejskim Leonardo da Vinci.

Od 2001 r. 94 uczniów odbyło, w ramach tego programu, trzytygodniowe staże w Niemczech Portugalii we Francji, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Od 1998 r. prace naszego działu ceramiki są konsultowane i oceniane przez profesorów z Wydziału Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu; w znakomity sposób stymuluje to rozwój poziomu artystycznego wykonywanych zadań.

Absolwenci najczęściej podejmują studia akademickie na wydziałach ceramiki, rzeźby, architektury wnętrz, form przemysłowych. Często powracają do zawodu ceramika.

 
 

JUBILERSTWO

Ten kierunek kształcenia został uruchomiony w 1955 r., jako pierwszy w Polsce i przez długie lata jedyny w kraju. Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania form jubilerskich (zwłaszcza biżuterii)oraz realizacji własnych projektów.

W pracy koncepcyjnej nastawiamy się na nieskrępowaną kreację, wykorzystującą warsztatowe umiejętności rysunkowe i malarskie, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości materiałowych i technologicznych. Zajęcia pracowniane wspierają zajęcia teoretyczne z zakresu technologii, oraz ćwiczenia z rysunku technicznego i zawodowego.

Uczniowie powinni ostatecznie umieć łączyć wymagania artystyczne z uwarunkowaniami technologicznymi i funkcją dzieła. Prace wykonywane są ze srebra, metali kolorowych, kamieni szlachetnych i syntetycznych w różnych technikach jubilerskich.

Z założenia są to dzieła unikatowe, ale z możliwością powielania (z formy). Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną pracownią jubilerską (z dwudziestoma kilkoma stanowiskami pracy) prowadzoną przez artystów plastyków projektantów i mistrzów jubilerskich. Posiadamy kompletny zestaw maszyn i narzędzi do obróbki srebra. Wielu absolwentów prowadzi własne zakłady jubilerskie, inni studiują w wyższych uczelniach artystycznych, po ukończeniu których często wracają do jubilerstwa.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych oraz Katedrą Projektowania Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Bierzemy corocznie udział w międzynarodowych prezentacjach i targach jubilerskich m.in. Amberif i Złoto, Srebro, Czas. Konsultanci profesorowie akademiccy od 1998 r. dokonują regularnej oceny i korekty prac uczniów, co pomaga w uzyskaniu wysokiego poziomu. Nasze prace wszędzie cieszą się dużym zainteresowaniem; wysoko ocenili je specjaliści uczestniczący w wystawach w Paryżu i Lipsku. Pochlebne recenzje ukazały się w specjalistycznych czasopismach niemieckich i francuskich (m.in. Goldschmiede Zeitung). Artykuły na temat działu jubilerstwa szkoły i efektów naszej pracy ukazywały się kilkakrotnie w periodykach polskich Złoto Czas oraz Jubiler.

Od 2001 r. uczniowie działu jubilerstwa realizują staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci. Beneficjentów edukacyjnego programu europejskiego było dotąd 70 uczniów.

  

GRAFIKA UŻYTKOWA - FORMY WYDAWNICZE

Grafika użytkowa-formy wydawnicze to najmłodszy kierunek kształcenia w naszej szkole, wprowadzony pod naporem rozwoju technologii cyfrowej, jej stałej i nieuchronnej ekspansji w warsztat pracy współczesnego plastyka projektanta i w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Przystąpiliśmy do jego realizacji jako pierwsza szkoła w Polsce w oparciu o własny autorski program nauczania, napisany przy stałych konsultacjach i opiece merytorycznej Katedry Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, za zgodą i poparciem Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania graficznego, łącząc pracę koncepcyjną, nastawioną na własną nieskrępowaną kreację, wykorzystującą warsztatowe umiejętności rysunkowe i malarskie, z posługiwaniem się nowoczesnym sprzętem komputerowym. Uczniowie realizują coraz bardziej skomplikowane ćwiczenia rozwijające świadome wykorzystanie różnorodnych środków plastycznych z nastawieniem na celowe ukierunkowanie ekspresji obrazu. Poznają dzięki temu zagadnienia kompozycji, typografii i szeroko pojętej grafiki, z położeniem szczególnego nacisku na rozwinięcie świadomości literniczej, możliwości wyrazowe różnych krojów pisma jako znaku graficznego równoważnego elementom ilustracyjnym; jednocześnie zdobywają umiejętność obsługi profesjonalnych programów graficznych, zaczynając od grafiki wektorowej, przez cyfrową obróbkę zdjęć i kreację obrazów do pełnego składu publikacji. Efektem końcowym ich pracy są projekty różnorodnych form wydawniczych (afisz, ulotka, folder, opakowanie, gazeta) przygotowane za pomocą najnowszych technologii i metod do powielania przy użyciu nowoczesnej techniki poligraficznej.

Podczas całego okresu realizacji programu nauczania współpracujemy z Katedrą Projektowania Graficznego ASP w Katowicach. Dokonania uczniów poddawane są regularnej ocenie i korekcie wykładowców akademickich, co stymuluje uzyskanie wysokiego poziomu, potwierdzonego pozytywnymi recenzjami ze strony akademii, jak i bezpośrednią konfrontacją (wystawa prac na terenie ASP), pozwalającą na stwierdzenie, że zarówno artystycznie, jak i technologicznie nie odbiegamy od wymogów stawianych przez wyższe uczelnie.

Na użytek kierunku szkoła stworzyła nowoczesną pracownię komputerową, której wyposażenie jest stale uzupełniane zgodnie z rozwojem najnowszych technologii. Uczniowie pracują na komputerach IBM PC i Macintosch (w tym również G4), mając do dyspozycji skanery, drukarki - zarówno laserowe, jak i atramentowe, umożliwiające druk o jakości fotograficznej, ploter do druków wielkoformatowych i stały dostęp do Internetu.

Od 2001 r. uczniowie działu grafiki realizują staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci. Beneficjentów edukacyjnego programu europejskiego było dotąd 82 uczniów.

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


TAGI:
ZSP Czestochowa Plastyk Malczewski jubilerstwo zlotnictwo ksztalcenie-zlotnikow-ksztalcenie-jubilerow