Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności SZKOLENIA JUBILERSKIE

Szkolenie PAŹDZIERNIK 2020: „Badanie, identyfikacja i wycena diamentów w oparciu o nowe zasady obowiązujące w krajach UE”

przeczytano 15036

12 PAŻDZIERNIK 2020 r. Warszawa - 

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne oraz Centrum Szkoleń Jubilerskich JUBILERZY INFO zapraszają na szkolenie 

         „Badanie, identyfikacja i wycena diamentów w oparciu o nowe zasady obowiązujące w krajach UE”.

Zajęcia trwają 10 dni w godzinach 10-17 (z przerwą na lunch). Dziesiątego dnia odbywa się egzamin końcowy oraz rozdanie dyplomów „Znawcy diamentów”. Uczestnicy podczas szkloenia otrzymują wszelkie potrzebne materiały i przyrządy (np. książka Brylanty 4C, lupy, pęsety, suwmiarki, kamienie porównawcze, lampy itp.). Prowadzący: dr inż. Tomasz Sobczak + eksperci diamentów HRD, IGI.

Dla członków PTGem, po roku czasu lub wczesniej, istnieje możliwość zdania egzaminu praktycznego (eksternistycznego lub poprzedzonego dwudniowym szkoleniem) i uzyskania tytułu „Rzeczoznawcy diamentów” wydawanego wspólnie przez PTGem i Wyższą Szkołę Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu. 

 

Koszt uczestnictwa wynosi 3500 zł (VAT 0%).

Zapytaj o możliwość zapłaty za kurs w ratach!

Termin szkolenia:

12 PAŻDZIERNIK 2020 r. Warszawa 

Termin zgłoszenia na szkolenie:

Zgłoszenia przyjmowane są do:

25 WRZEŚNIA

Miejsce szkolenia:

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne
ul. Marszałkowska 138
00-004 Warszawa

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:

szkoleniajubilerskie@jubilerzy.info.pl 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:  602 124 025

Maksymalna ilość osób do 10.

Z zachowaniem wszelkich wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa).

Do pobrania:                 KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS-ZGŁOSZENIE DOKONYWANE PRZEZ FIRMĘ

                                       KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS-ZGŁOSZENIE DOKONYWANE INDYWIDUALNIE

PROGRAM SZKOLENIA

SYLWETKA GŁÓWNEGO PROWADZĄCEGO SZKOLENIE

 

SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  SZKOLENIA  W  ZAKRESIE 

„Badanie, identyfikacja , wycena diamentów  w oparciu o nowe zasady obowiązujące w krajach UE”

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEMMOLOGICZNEGO

Dzień 1.

Wykład

Stan rzeczoznawstwa gemmologicznego w Polsce i świecie. Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawców. Alchemia węgla. Występowanie diamentów – geneza i typy złóż, miejsc występowania. Pozyskiwanie diamentów. Systemy klasyfikacyjne. Nazewnictwo diamentów jubilerskich. Cechy jakościowe podlegające ocenie (4C). Rodzaje zanieczyszczeń – ogólna charakterystyka znamion (defektów) wewnętrznych.

Ćwiczenia

Praktyczna ocena stopnia czystości.

Dzień 2.

Wykład

Sortowanie diamentów. Szczegółowa charakterystyka znamion (defektów) wewnętrznych i zewnętrznych. Oznaczenia i sposób zapisu. Wpływ znamion zewnętrznych na stopień czystości. Klasy czystości. Właściwości diamentów (optyczne, chemiczne, elektryczne, termiczne, mechaniczne). Typy diamentów. Barwa. Czynniki determinujące powstawanie barwy. Barwa diamentów podlegająca ocenie. Skale barw. Kamienie porównawcze (wzorcowe).

Ćwiczenia

Praktyczna ocena stopnia czystości z uwzględnieniem znamion wewnętrznych i zewnętrznych. Graficzny opis zauważalnych znamion (defektów).

Praktyczna ocena barwy. Ocena stopnia czystości i barwy (łącznie).

Dzień 3.

Wykład

Diamenty barwne. Szlif brylantowy, proporcje szlifu i poprawność jego wykonania. Błędy mierzalne i niemierzalne. Ocena proporcji i poprawności wykonania szlifu wg systemu punktowego. Wyznaczanie proporcji okrągłego szlifu brylantowego (błędy mierzalne) za pomocą proporcjoskopu.

Ćwiczenia

Łączne ocena cech jakościowych diamentów oszlifowanych z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

 

Dzień 4.

Wykład  

Metody szacowania proporcji okrągłego szlifu brylantowego.

Ćwiczenia

Szacowanie wielkości tafli, wysokości korony, wysokości pawilonu, wielkości koletu.

Łączne ocena cech jakościowych diamentów oszlifowanych z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 5.

Wykład

Szlifowanie diamentów. Style, rodzaje i modyfikacje szlifu brylantowego. Dopuszczalne odstępstwa od proporcji idealnych. Modernizacja szlifów.

Ćwiczenia

Przeszlifowywanie diamentów uszkodzonych i diamentów o starym szlifie brylantowym. Wyznaczanie masy rzeczywistej i przeliczeniowej. Obliczanie masy diamentów o brylantowych szlifach fantazyjnych. Obliczanie współczynników korekcji dla szlifów fantazyjnych.

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 6.

Wykład   

Imitacje diamentów i metody ich identyfikacji. Diamenty poprawiane metodą Yehudy i HPHT. Diamenty o sztucznie zmienionej barwie. Światowy rynek diamentów (aktualne trendy, ceny, giełdy itp.).

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 7.

Wykład

Diamenty syntetyczne. Ocena cech jakościowych diamentów syntetycznych 7C.

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 8.

Wykład

Szacowanie wartości i wycena diamentów jubilerskich. Rynek diamentów w Polsce. Inwestycje w diamenty. Kupno-sprzedaż diamentów.

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 9.

Wykład

Zastosowanie diamentów.

Ćwiczenia

Egzamin próbny. Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu. Ćwiczenia indywidualne i konsultacje przedegzaminacyjne dotyczące oceny cech jakościowych diamentów jubilerskich.

Dzień 10.

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Egzamin końcowy, rozdanie dyplomów i uroczyste zakończenie kursu.

 

Prowadzący szkolenie: dr inż. Tomasz Sobczak

Wykształcenie                   

 • Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydział Fizyki Technicznej i  Matematyki  Stosowanej, specjalność Optyka kryształów.
 • Doktor nauk geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność gemmologia.

 

Gemmologiczne szkolenia podyplomowe

 • Gemmolog Dyplomowany Amerykańskiego Instytutu Gemmologii (GIA), Santa Monica (USA);
 • Członek Fachowy Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Idar-Oberstein (Niemcy);
 • Gemmolog dyplomowany Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego;
 • Fachowy Doradca ds. Obrotu Kamieniami Szlachetnymi Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Idar-Oberstein, Niemcy;
 • Absolwent kursów dokształcających Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego dla rzeczoznawców gemmologicznych: Kamienie szlachetne 5, Diamenty 5, Korundy oraz  Wysokowartościowe kamienie szlachetne;
 • Absolwent kursu gemmologicznego na Uniwersytecie im. K. Ruprechta w Heidelbergu (Niemcy)
 • Ekspert diamentów Międzynarodowego Instytutu Gemmologii, Antwerpia (Belgia).

 

Doświadczenie                                  

 • Rzeczoznawca jubilerski od 1987 r.
 • Biegły sądowy dla dziedziny gemmologii  Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Rzeczoznawca Państwowej Inspekcji Handlowej do spraw jakości produktów lub usług, specjalność jubilerstwo i gemmologia, dla województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Warszawie, specjalność jubilerstwo gemmologia.
 • Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego.

 

Autor książek i podręczników

 • Autor 24 książek, w tym m.in. Diamenty jubilerskie, Rzeczoznawstwo diamentów jubilerskich, Brylanty 4C i Encyklopedia diamentów.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne oraz Centrum Szkoleń Jubilerskich JUBILERZY INFO

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też