Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności TARGI

Równo za rok rusza Wystawa Światowa Expo 2020 Dubai. Jaką Polskę pokażemy światu?

przeczytano 1168

Polska gościnność, dynamika strategicznych sektorów polskiej gospodarki, połączenie sztuki wzorniczej i osiągnięć technologicznych – tak opowiemy o Polsce na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. Wspólnym mianownikiem naszego udziału stanie się hasło przewodnie: „Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. Expo 2020 Dubai ze względu na pandemię koronawirusa rozpocznie się równo za rok – 1 października 2021 roku. Założenia polskiej prezentacji zostały wypracowane w ramach szerokiej współpracy pomiędzy resortami, instytucjami administracji publicznej oraz sektora kultury i nauki.
 

Decyzją Biura Wystaw Światowych Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i potrwa od października 2021 do kwietnia 2022 roku. Przygotowania nie tracą dynamiki, wszystkie państwa podtrzymały deklarację udziału w tym największym wydarzeniu promocyjno-gospodarczym na świecie, a większość infrastruktury przygotowywanej na Expo 2020 Dubai będzie gotowa do końca tego roku.
 

- Nad kompozycją ścieżki zwiedzania i doświadczenia gości Pawilonu Polski pracowaliśmy bardzo intensywnie przez ostatnie miesiące. Zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju koncepcja to efekt pracy wielu zespołów – twórców, architektów, artystów, przedstawicieli instytucji i partnerów merytorycznych. Wszystkim serdecznie dziękuję. Stworzenie uniwersalnej i niebanalnej opowieści o Polsce, która będzie angażować zagraniczną, zróżnicowaną kulturowo publikę to duże wyzwanie.  Jestem przekonany, że efekt będzie spektakularny, a Pawilon Polski na Expo 2020 Dubai stanie się podstawą budowania przekazu o naszym kraju na arenie międzynarodowej, nie tylko w kontekście najbliższej Wystawy Światowej – mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju.

Przygotowania Polski do udziału w Expo 2020 Dubai wkraczają w kluczową fazę. Za koncepcję architektoniczno-tematyczną Pawilonu Polski odpowiada pracownia WXCA. Budowę realizuje konsorcjum firm Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz FM Aldentro. Przygotowania Polski do udziału w Expo 2020 Dubai wkraczają w kluczową fazę. Za koncepcję architektoniczno-tematyczną Pawilonu Polski odpowiada pracownia WXCA. Budowę realizuje konsorcjum firm Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz FM Aldentro. Aktualizację założeń narracyjnych Pawilonu Polski i koncepcję przełożenia ich na całościowe doświadczenie w ramach ścieżki zwiedzania przygotowało konsorcjum Science Now, Stellar Fireworks i Tellart.

Twórcy ekspozycji zakładają, że każde doświadczenie, interakcja czy obcowanie z treściami w ramach Pawilonu powinno być okazją do przedstawienia, jak inspiracje pochodzące z natury, ale i jej bogactwo, dzięki ludzkiej kreatywności i zdolności do współpracy, prowadzi do powstania konkretnych produktów, przekładających się następnie na sukces gospodarczy i ekspansję międzynarodową.

- Ekspozycja dostarczy silnych, pozytywnych skojarzeń z Polską – na poziomie treści, formy i emocji. Przedstawimy nowoczesny i dynamiczny kraj, który ambitnie rozwija nowe obszary gospodarki, nauki, kultury i turystyki. Kluczowe treści i doświadczenia pawilonu będą również stwarzały szanse na realizację szerszych działań komunikacyjnych i budowę nowoczesnej platformy dla prowadzenia angażującej i ekscytującej opowieści o współczesnej Polsce – mówią Jan Pomierny, Łukasz Alwast i Nick Scappaticci z konsorcjum Science Now, Stellar Fireworks i Tellart.

Treści realizujące hasło przewodnie w podziale na  ścieżki tematyczne będą zawarte w kilkuset kluczowych doświadczeniach, których przekaz będzie rozwinięty w materiałach multimedialnych, składających się na spójną, narracyjną całość.

Przez opowieść Pawilonu Polski odwiedzających poprowadzi obsługa i gospodarze. Doświadczenie polskiej ekspozycji będzie budowane nie tylko poprzez treści multimedialne, ale również, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, poprzez interakcje z ludźmi. W taki sposób manifestujemy polską gościnność, wskazując na unikalną przewagę naszego kraju, jaką są ludzie – otwarci, wykształceni, kreatywni, uśmiechnięci i gotowi do współpracy.

Pawilon Polski będzie efektem zbiorowego wysiłku twórców, partnerów, polskich przedsiębiorców i zespołów koordynacyjnych po stronie administracji publicznej. W kolejne fazy prac nad ekspozycją Pawilonu Polski zaangażowani będą artyści, zakłady rzemieślnicze, jednostki badawczo-rozwojowe, partnerzy merytoryczni oraz partnerzy komercyjni.

Polskie idee, wartości i postawy w pięciu rozdziałach Pawilonu Polski

Narrację polskiej ekspozycji budujemy wokół myśli przewodniej udziału Polski w Expo 2020 Dubai: „Poland. Creativity inspired by nature”. Na pełną opowieść o Polsce składa się pięć rozdziałów, odpowiadających pięciu strefom Pawilonu Polski, które tworzą serię wynikających z siebie doświadczeń i treści. W każdej z nich przewija się zaproponowany przez organizatora Wystawy motyw mobilności – w odniesieniu do ludzi, idei, kultury czy technologii.

Przed wejściem do Pawilonu Polski, jeszcze w strefie kolejki, zwiedzający poznają bogactwo polskiej natury oraz atrakcyjność turystyczną naszego kraju. Roślinność charakterystyczna dla różnych regionów Polski będzie przeplatana artystyczną prezentacją polskich krajobrazów w artystycznych interpretacjach m.in.i ilustratorów,  i plakacistów, poetów i typografów

Poland. A home for creativity

Polska zostanie zaprezentowana jako otwarty i gościnny dom kreatywności. Jego manifestacją będzie  multimedialna instalacja artystyczna „Polski Stół”, która stanie się miejscem międzykulturowego spotkania oraz powitania gości Pawilonu, a jednocześnie, poprzez interaktywną, świetlną projekcję, miejscem kontaktu z językiem polskim. Instalacja „Polski stół” będzie unikalnym obiektem artystycznym, stworzonym z charakterystycznych dla naszego kraju surowców, takich jak miedź, szkło, drewno, ceramika czy włókna węglowe, przy wspólnym wysiłku polskich rzemieślników, artystów i inżynierów.

Poland. Spirit of ingenuity

Rozdział Pawilonu Polski dedykowany najbardziej spektakularnym polskim sukcesom z obszarów nauki, kultury i turystyki. Prezentację osiągnięć stanowiących rezultat różnych przejawów kreatywności organizujemy w ramach imponującej, drewnianej rzeźby przestrzennej, w której zatopione są nośniki multimedialne i artefakty. Interdyscyplinarność treści uporządkuje pięć klastrów-motywów tematycznych, które w połączeniu z artystyczną formą tej części ekspozycji podkreślą inwencję, przedsiębiorczość i bogactwo inicjatyw podejmowanych przez Polaków.

Poland.Land of plenty

Przestrzeń wystaw czasowych dedykowana ekspozycjom przygotowywanym przez regiony oraz partnerów instytucjonalnych. Każdy z nich zaprezentuje własną interpretację hasła przewodniego obecności Polski na Expo 2020 w Dubaju. Ekspozycje będą zmieniały się w cyklach tygodniowych, ukazując przez pryzmat polskiej kreatywności różnorodność natury, kultury, turystyki, nauki i gospodarki.

Poland.Landscapes of creatvity

Ostatnia strefa Pawilonu, która poprzez wielkoformatowe projekcje multimedialne i muzykę tworzy spektakularny finał ekspozycji, będący autorską interpretacją hasła przewodniego Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”. Goście Pawilonu zostaną zaproszeniu do współtworzenia polskich „pejzaży kreatywności” oraz zanurzenia w pięciu rozbudowanych motywach, które wyróżniają Polskę i Polaków na arenie międzynarodowej.
 

Expo 2020 Dubai – event dla 25 milionów osób w czasach pandemii COVID-19
 

Mimo zmiany terminu Wystawy Światowej, organizatorzy Expo 2020 Dubai dążą do utrzymania dotychczas zakładanej liczby gości. Aby zapewnić bezpieczeństwo, stawiają na najbardziej innowacyjne sposoby walki z rozprzestrzenianiem się pandemii, w tym wykorzystanie urządzeń typu wearable technology, nowe podejście do sposobu kolejkowania czy rekomendacje dla uczestników zakresie tworzenia ekspozycji w pawilonach narodowych, w tym przede wszystkim doświadczeń dotykowych. Organizatorzy dużą wagę przywiązują do budowania przekazu online, który będzie komplementarny do tego, który pojawi się w pawilonach tematycznych organizatora, a także w pawilonach uczestników. Expo 2020 Dubai zdefiniuje nową jakość organizowania wydarzeń stacjonarnych o charakterze globalnym, a Polska jako aktywny i wyróżniający się uczestnik Wystaw Światowych będzie ważnym ogniwem w procesie wyznaczania nowych standardów dla promocji gospodarczej i budowania wizerunku państw na arenie międzynarodowej.
 

- Warto podkreślić, że polska ekspozycja niemal w całości będzie miała charakter bezdotykowy – sprawnie dostosowujemy się do nowych okoliczności i również poprzez formę ekspozycji chcemy pokazać naszą innowacyjność i zdolność adaptacji do nowych sytuacji, jakie stwarza pandemia COVID-19. Zarówno w pracach nad narracją Pawilonu, jego treściami multimedialnymi, jak i w programie gospodarczym czy w każdym innym obszarze naszych przygotowań do EXPO 2020, uwzględniamy kontekst epidemiologiczny  – komentuje Adrian Malinowski.
 

Polska na EXPO 2020 w Dubaju
 

Wystawy Światowe Expo to cykliczne wydarzenia o charakterze gospodarczym, promocyjnym i kulturalnym, których prestiż porównywalny jest z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej czy Igrzyskami Olimpijskimi. Expo 2020 w Dubaju odbędzie się między 1 października 2021 r. a 31 marca 2022 r. i będzie pierwszą Wystawą Światową organizowaną w kraju arabskim. W półrocznym wydarzeniu, którego hasło przewodnie brzmi: „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, udział weźmie ponad 200 państw i organizacji. Organizatorzy szacują, że Wystawę w Dubaju odwiedzi 18 milionów gości, którzy złożą 25 milionów wizyt.

Proces podejmowania decyzji o zmianie terminu Wystawy miał charakter wielostopniowy. Rekomendacja rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Komitetu Sterującego Expo 2020 Dubai została potwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne Biura Wystaw Światowych. W głosowaniu udział wzięło 113 państw biorących udział w Expo 2020.

Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji – zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura. Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: „Poland. Creativity inspired by nature”. Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie.

Cele obecności Polski na Expo w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą. Zakładamy wielowymiarową prezentację technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu, a tym samym realny wzrost transakcji biznesowych. Udział Polski w Expo 2020 w Dubaju będzie unikalnym kontekstem promocyjnym dla polskich przedsiębiorców, zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Udziałowi Polski towarzyszy szeroka oferta dla polskich przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, organizacyjne i promocyjne, wykorzystując udział Polski w Expo 2020 w Dubaju jako szansę do budowania relacji z partnerami biznesowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i całej Zatoce Perskiej. W związku ze zmianą terminu Wystawy Światowej, Zespół Expo 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wraz z partnerami merytorycznymi projektu pracuje nad aktualizacją oferty dla przedsiębiorców, co znalazło swoje odzwierciedlenie w aktualizacji nowej Koncepcji Programowej, przedłożonej Radzie Ministrów.

 

Więcej informacji: www.expo.gov.pl

żródło:www.paih.gov.pl

 

 

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też