Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności Konkursy

Termin nadsyłania prac:20 stycznia 2024r.32. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej

przeczytano 561

EMPATIA została tematem przewodnim 32. edycji Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej, wiodącego wydarzenia Legnickiego Festiwalu SREBRO w 2024 roku.


Konkurs organizowany jest przez Galerię Sztuki w Legnicy od 1979 r. (początkowo jako Ogólnopolski Przegląd Form Złotniczych). To jedna z najstarszych inicjatyw na rzecz promocji
współczesnej biżuterii artystycznej w Europie, wspierająca kreatywne poszukiwania w obrębie niszowej dziedziny na styku sztuki, rzemiosła i wzornictwa.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszamy twórców z całego świata, złotników,projektantów, artystów profesjonalnych i amatorów. Konkurs co roku odbywa się pod innym
hasłem przewodnim, nawiązując do istotnych, uniwersalnych problemów i zagadnień współczesnego świata i współczesnych ludzi, ujmowanych w perspektywie społecznej,
kulturowej, socjologicznej czy antropologii życia codziennego. Wyzwaniem aktualnej edycji została twórcza refleksja nad zagadnieniem EMPATII. Konkurs ma charakter artystyczny, a
organizatorzy pozostawiają artystom pełną dowolność doboru technik i materiałów.
Co roku udział w wydarzeniu zgłasza blisko 200 artystów z ok. 30 krajów świata. Spośród nadesłanych do Legnicy prac międzynarodowe grono jury wyłania kilkadziesiąt obiektów,
które tworzą wystawę pokonkursową oraz przyznaje nagrody. Odrzucone przez jurorów prace tradycyjnie prezentowane są podczas Festiwalu w Holu Starego Ratusza, dzięki czemu
odbiorcy mają możliwość porównania własnych opinii z werdyktem jurorów.


Udział w konkursie jest bezpłatny – uczestnicy pokrywają jedynie koszty wysyłki i zwrotu prac.

EMPATIA

Biżuteria – obiekt z zestawu przedmiotów niekoniecznych – jeśli już pojawia się w polu widzenia nieuchronnie absorbuje sobą uwagę, zmusza do obserwacji, interpretacji,
kontemplacji. Jest egoistyczna. A przynajmniej często taka bywa.
Tymczasem współcześni projektanci (wszystkiego) nieustannie akcentują potrzebę zrównoważonego projektowania (sustainable design), konieczność przekierowania uwagi na
zrozumienie potrzeb, oczekiwań i nostalgii użytkownika, perspektywę doświadczeń odbiorcy, kryteria niezbędności, społeczną i ekologiczną odpowiedzialność.
Owe sprzeczne perspektywy (historyczna i obecna) przecinają się dość rzadko, ale właśnie w obszarze wspólnym mają szansę powstać rozwiązania, które nie tylko zauważamy, ale
także zapamiętujemy.
Biżuteria – obiekt wysyłający trudny do przeoczenia komunikat w sposób szczególny może być także generatorem dialogu, skupienia, uwagi, koncentracji, empatii.

Niełatwe założenie w epoce nadmiaru powierzchownych impulsów, intensywnych bodźców wizualnych, stylistycznych ekscesów wspomaganych przez coraz bardziej zaawansowane
algorytmy sztucznej inteligencji.
Zapraszamy do twórczego zastanowienia się nad funkcją, istotą i znaczeniem współczesnej biżuterii z pozaegoistycznej perspektywy twórcy rozumiejącego potrzeby wymagającego
odbiorcy.

                                                                                      Prof. Sławomir Fijałkowski

Empatia to ta wyjątkowa wrażliwość i otwartość na świat, która stoi u podłoża artystycznej kreatywności. To troska, jaką artysta, twórca, projektant, kreator kieruje wobec dzieła,
twórczości, przedmiotu, bytu, które konstytuuje. To również jego wyrozumiałość wobec odbiorcy, definiowanego jako świat zewnętrzny wobec dzieła i środowiska, w którym będzie
ono żyć własnym życiem. To w końcu „gotowość na”, zaufanie i zrozumienie, jakimi ten ostatni obdarza autora i jego twórczość.
Produkcja, towary i zakupy stają się spersonalizowane. To zbliża biżuterię autorską do rangi dzieła sztuki – niepowtarzalnego przedmiotu-podmiotu, medium które w odróżnieniu od
efektów masowej produkcji jest unikalne, jedyne w swoim rodzaju i na świecie. Które jest odbierane przez oryginalne i jedyne w swoim rodzaju osoby, z których każda stanowi
niepowtarzalną kombinację genów, neuronów, komórek, flory bakteryjnej, chromosomów, hormonów, cech osobowościowych i emocji, a także sposobów internalizacji świata,
będących wynikiem niepowtarzalnych przeżyć i okoliczności.   
Sztuka bez empatii nie jest sztuką a produkcją. (Wy)twórca pozbawiony jej jest tylko egoistą albo szaleńcem. Nieempatyczny adresat nie stanie się otwartym odbiorcą. Każdy przekaz i
każdy odbiór stanie się osobną historią, pod warunkiem, że zaistnieją w empatycznym uniwersum.
Czy rozumiemy biżuterię? Czy biżuteria i jej twórcy czują się rozumiani? Co i o czym chcieliby nam powiedzieć, jak do nas przemówić oddając nam dzieło sztuki, wyrób, nierzadko towar.
Co chcieliby powiedzieć nam biżuterią? Czego możemy dowiedzieć się od niej i o niej?

                                                                                                dr Justyna Teodorczyk

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: silver@galeria.legnica.eu

Prace wraz z wydrukowaną wypełnioną kartą zgłoszeniową należy wysłać na adres:
Galeria Sztuki w Legnicy

pl. Katedralny 1/1
59-220 Legnica
tel. 535 600 599
Termin nadsyłania prac: 20 stycznia 2024 r.
Wystawa pokonkursowa prac zakwalifikowanych będzie prezentowana w ramach
Legnickiego Festiwalu SREBRO w Galerii Sztuki w Legnicy w miesiącach kwiecień-czerwiec 2024 r.
Kulminacja Legnickiego Festiwalu SREBRO wraz ogłoszeniem laureatów Konkursu odbędzie się w terminie 10-11 maja 2024 r.
Więcej informacji:
https://silver.legnica.eu/index.php/component/k2/item/104

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też