Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.

Finansowanie Ochrony Własności Przemysłowej

przeczytano 2057

Szukasz wsparcia na realizację patentów, praw użytkowych albo chcesz realizować ochronę posiadanych praw? Skorzystaj ze wsparcia finansowego do 1 000 000 zł z programu Finansowanie Ochrony Własności Przemysłowej.

Co zyskasz?

W ramach programu możesz otrzymać dofinansowanie od 10 000,00 zł do 1 000 000,00 zł. Na wsparcie mogą liczyć projekty związane z:

  • uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych);
  • zakupem usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia;
  • pokryciem kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego;
  • realizacją ochrony prawa własności przemysłowej, jeżeli we wszczętym postępowaniu występujesz w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. Udział usług doradczych przygotowujących do procesu komercjalizacji w kosztach kwalifikowalnych może wynieść maksymalnie 30%, zaś dla kosztów wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego ten próg wynosi 10%.

Jakie wymagania musisz spełnić?

W programie mogą wziąć udział mikro-mali lub średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Jakie są etapy działania?

W 2017 r. w ramach konkursu dostępny jest jeszcze jeden termin naboru: od 1 listopada do 28 grudnia 2017 roku

Aby zgłosić się do programu, wystarczy, że:

  • wypełnisz wniosek o dofinansowanie i złożysz go w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków;
  • do wniosku dołączysz skan podpisanego oświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku (masz na to dwa dni robocze), a także przekażesz oryginał do PARP za pośrednictwem platformy ePUAP lub prześlesz go na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa 
z dopiskiem „Dotyczy poddziałania 2.3.4 POIR”.

Przed wypełnieniem wniosku warto zapoznać się z dokumentem omawiającym najczęściej popełniane błędy.

Twój wniosek będzie podlegał weryfikacji formalnej i merytorycznej. Ocena projektów trwa do 45 dni, liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu.

Co dalej?

Rozstrzygnięcie konkursu następuje około dwa miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie. Lista projektów wybranych do dofinansowania będzie opublikowana w ciągu siedmiu dni od zakończenia konkursu na stronie PARP. 

Jeżeli Twój wniosek znajdzie się na tej liście, zostaniesz poproszony o uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie. Pamiętaj, że masz na to 14 dni roboczych.

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna dokumentacja do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.4

 

Źródło: PAIH, 9.11.2017.

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też