Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności

Dotacje na nowe wyroby i usługi

przeczytano 2601

Od 20 marca 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (miasta średnie).

Program Badania na rynek to dotacje ułatwiające przedsiębiorcom uruchomienie linii produkcyjnej dla nowych technologii lub usług i jednocześnie ważne narzędzie polityki innowacyjnej.

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

Zgodnie z informacjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioski w ramach poddziałania 3.2.1 będą przyjmowane w następujących etapach:

  • od 20 marca 2018 r. do 9 maja 2018 r.
  • od 10 maja  208 r. do 30 czerwca 2018 r.;
  • od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.;
  • od 1 września 2018 r. do 31 października 2018 r.;
  • od 1 listopada 2018 r. do 5 grudnia 2018 r.

Podział konkursu na cztery rundy naboru nie gwarantuje, że wystarczy pieniędzy dla firm czekających ze złożeniem wniosku do ostatniego etapu. Budżet konkursu jest bardzo duży i należy spodziewać się znacznego zainteresowania przedsiębiorców działaniem 3.2.1.

Jak informuje PARP dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Co to oznacza w praktyce? Jeśli przedsiębiorca wdraża wyłącznie nową technologię lub proces, a produkt pozostaje ten sam, to niestety nie dostanie dofinansowania, nawet jeśli wprowadzane rozwiązania są innowacyjne i przełomowe. Wsparcie mogą uzyskać tylko te projekty, które dotyczą innowacji produktowej co najmniej na skalę krajową.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Warto, aby przedsiębiorcy, przygotowując swoje projekty, równolegle uruchomili procedurę wnioskowania o pozwolenie na inwestycję lub decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, co ułatwi im zdobycie dotacji, a także przyspieszy wdrożenie i rozliczenie projektu. Firma może również zdobyć dodatkowe punkty, jeśli jej projekt wpisuje się w obszar krajowych inteligentnych specjalizacji. Premiowane będą także przedsięwzięcia biznesowe, które w momencie złożenia wniosku o grant należą — od co najmniej pół roku — do Krajowego Klastra Kluczowego. Bonusy należą się również za prace B+R, które są chronione patentem lub zostały zgłoszone do ochrony.

„Badania na rynek” to instrument o dość rygorystycznych wymogach, do którego przedsiębiorcy powinni przygotować się z dużym wyprzedzeniem. Konkurs wymaga od nich podjęcia równoległych działań, które z jednej strony są ściśle związane z innowacyjnością projektu, z drugiej zaś wiążą się ze zdobyciem ważnych dokumentów od instytucji zewnętrznych, w tym m.in. promesy czy pozwolenia na budowę.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Admin.

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też