Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności

Zdobądź rynki zagraniczne - rusza Go to brand!

przeczytano 2292

Fot. Biżuteria firmy NOBLEART Marzena i Marian Kwiatkowscy.

4 kwietnia br. rusza konkurs Go to brand, wspierający promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać 850 tys. zł na udział w zagranicznych targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach. Ułatwieniem w tej edycji konkursu jest możliwość rozliczenia projektów przy wykorzystaniu kwot ryczałtowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, do których zaliczana jest moda polska, a w niej sektor biżuterii

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 4 kwietnia 2018 r.) w terminie: od 04 kwietnia 2018 r. do 08 maja 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

 1. jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,
 2. co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,
 3. branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,
 4. branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
  • do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
  • do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
  • do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

a. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

b. koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

c. koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

d. koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

e. koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

f. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

g. koszty reklamy w mediach targowych,

h. koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

i. koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

j. koszty informacyjno-promocyjne projektu.

 

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

 

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Odpowiedzi  na   pytania   dotyczące   procedury   wyboru   projektów   oraz   składania   wniosków   o dofinansowanie w ramach poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie poddziałania. Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202.

 

Więcej informacji: GO TO BRAND

Źródło: PARP

 

 

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też