Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności Konkursy

10 nowych rad sektorowych

przeczytano 1971

W ostatniej edycji konkursu na dofinansowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji złożono 21 wniosków, 10 z nich otrzymało rekomendacje. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje podpisanie umów do 30 września br.

– W erze gospodarki opartej na wiedzy stale występuje problem dostępu do pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W odpowiedzi na ten problem powstał System Rad ds. Kompetencji, który odgrywa kluczową rolę w realizacji głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze „Kapitał ludzki i społeczny”. Te cele to uelastycznienie i dopasowanie szkolnictwa do potrzeb współczesnej gospodarki – mówi Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za koordynację działań Systemu w tym zakresie odpowiedzialni są członkowie Rady Programowej ds. Kompetencji powołani w marcu 2018 r. przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. W składzie Rady znaleźli się przedstawiciele kluczowych ministerstw (Edukacji Narodowej; Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Przedsiębiorczości i Technologii), organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz świata nauki.

Działania  w wybranych branżach to domena Sektorowych Rady ds. Kompetencji – oddolnych inicjatyw przedsiębiorców i organizacji branżowych. Ich zadaniem jest ocena luk kompetencyjnych w poszczególnych sektorach gospodarki i wypracowywanie rozwiązań systemowych, które zwiększą dopasowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb przedsiębiorców.

Od 2016 r. powstało siedem Rad dla sektorów takich jak: budownictwo, IT, finanse, turystyka, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz przemysł mody i innowacyjne tekstylia oraz motoryzacja. Do końca września planowane jest podpisanie umów na dofinansowanie działalności kolejnych 10., które zostały wyłonione w ostatnim konkursie PARP. Nowe Rady powstaną w sektorach:

  • lotniczo-kosmicznym,
  • chemicznym,
  • żywności wysokiej jakości,
  • odzysku materiałowego surowców,
  • komunikacji marketingowej,
  • handlu,
  • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
  • usług rozwojowych,
  • nowoczesnych usług biznesowych,
  • telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Na dofinansowanie funkcjonowania nowych Rad PARP przeznaczy blisko 17,5 mln zł. Sektorowe Rady ds. Kompetencji to działanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach poddziałania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Bądźmy w kontakcie

Nie masz pewności, jaki rodzaj wsparcia możesz otrzymać?
Zapytaj naszych doradców:

801 332 202 / 22 574 07 07 lub napisz

Zródło PARP

 

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też