Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności

Poradnik WIG: Prosto z ZUS – komu należy się postojowe

przeczytano 1381

Otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących świadczeń ZUS. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ekspertowi Warszawskiej Izby Gospodarczej. Czekamy na Państwa pytania. 

Czy postojowe należy się zleceniobiorcy, który ma inne źródło przychodu takie jak np. renta, emerytura?

Świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych przysługuje osobie, która:

 • ma zawartą umowę przed 1 lutego 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. jest pracownikiem),
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • osiągnęła przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

a umowa została ograniczona lub nie doszła do skutku w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

Pobieranie renty czy emerytury nie wyklucza przyznania świadczenia postojowego.

 

Co w przypadku umów zlecenia, gdy osoby są studentami i nie opłacają składek społecznych?

Student może ubiegać się o świadczenie postojowe, o ile umowa zlecenia została zawarta przed 01.02.2020 r. oraz nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Czy postojowe należy się zleceniobiorcy, który w miesiącu poprzedzającym nie osiągnął przychodu?

Świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych przysługuje osobie, która:

 • ma zawartą umowę przed 1 lutego 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. jest pracownikiem),
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • osiągnęła przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

a umowa została ograniczona lub nie doszła do skutku w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

Zatem jeżeli zleceniobiorca nie osiągnął przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie, oznacza to, że przychód jest mniejszy od kwoty 15 595,74 zł, a więc osobie takiej przysługuje świadczenie postojowe.

 

Czy postojowe należy się jeżeli oddział/biuro funkcjonuje?

Świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych przysługuje osobie, która:

 • ma zawartą umowę przed 1 lutego 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. jest pracownikiem),
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • osiągnęła przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

a umowa została ograniczona lub nie doszła do skutku w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

Zatem jeśli zostały spełnione powyższe warunki zleceniobiorcy będzie przysługiwało świadczenie postojowe.

 

Źródło: www.wig.waw.pl

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też