Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności

Trwa program promocji branży jubilerskiej

przeczytano 3265

Program promocji branży Moda Polska opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę Moda Polska. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora odzieżowego, obuwniczego, galanteryjnego oraz jubilerskiego.

Adresaci programu promocji branży jubilerskiej

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności:

 1. 32.12.Z - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 2. 32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 3. 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Program jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się produkcją wyrobów a nie pośrednictwem czy sprzedażą hurtową.

Termin realizacji programu – 10 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 20 000 000 zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 180 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

 1. jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,
 2. co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,
 3. branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,
 4. branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  - do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
  - do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
  - do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
  - do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub wystawie;
 • organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie (alternatywnie);
 • podróż służbowa pracowników przedsiębiorcy;
 • transport i ubezpieczenia osób i eksponatów;
 • rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego (koszty muszą być poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku);
 • reklama w mediach targowych;
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu;
 • usługi doradcze dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden  z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 1. Chiny
 2. USA
 3. Rosja
 4. Japonia
 5. Indie

Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej pięciu działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej dwa z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku/rynkach wybranym/wybranych, w ramach której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

 

Więcej informacji

 

 

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też