Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności Rynki zagraniczne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Amerykańska Izba Handlowa w Polsce wspólnie na rzecz rozwoju eksportu i inwestycji

przeczytano 1716

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) podpisały porozumienie o współpracy. Jego celem jest promocja i stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju eksportu i inwestycji na rynkach polskim oraz amerykańskim.

Współpraca PAIH i AmCham będzie opierała się przede wszystkim na podejmowaniu wspólnych inicjatyw, które mają przyczynić się do m.in.: rozwoju eksportu polskich produktów i usług na rynku amerykańskim, promocji inwestycji polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych oraz zwiększenia inwestycji firm amerykańskich w Polsce. Ponadto istotnym punktem wspólnych działań będzie wzajemne wsparcie w niwelowaniu barier rozwoju polskich i amerykańskich inwestycji oraz tworzenie sprzyjających warunków dla ich rozwoju.

Blisko 1 500 amerykańskich firm działających w Polsce utworzyło aktywa o wartości ponad 55 miliardów dolarów i stworzyło blisko 300 000 miejsc pracy. Ubiegły rok, choć naznaczony piętnem kryzysu, również oznaczał wzrost aktywności kapitału amerykańskiego. Prawie połowa wszystkich inwestycji ‘greenfield’ w 2020 r. w Polsce, to inwestycje firm amerykańskich. USA to też coraz ważniejszy partner handlowy Polski - eksport polskich towarów i usług do Stanów Zjednoczonych rośnie w tempie dwucyfrowym i jego wartość przekracza 12 mld dolarów rocznie. Wspieranie tych pozytywnych trendów wymaga współpracy w tworzeniu oraz utrzymywaniu pozytywnego i sprawiedliwego klimatu inwestycyjnego w Polsce, a także wspieraniu polskich firm na rynku amerykańskim. Dwa lata temu powstał w AmCham projekt poświęcony tym działaniom funkcjonujący pod nazwa American Investor Desk. Porozumienie z PAIH to kolejny krok służący umacnianiu polsko-amerykańskich relacji gospodarczych i budowaniu wzajemnego zaufania - powiedział Tony Housh, prezes AmCham.

Według danych PAIH Stany Zjednoczone są obecnie drugim najważniejszym inwestorem zagranicznym w Polsce. Wartość zainwestowanego kapitału przez firmy amerykańskie w naszym kraju to ponad 26 mld USD.

Stany Zjednoczone pozostają jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych dla Polski. Jestem przekonany, że współpraca z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce będzie owocna i przyczyni się do pogłębienia relacji między naszymi krajami, co przełoży się na wzrost amerykańskich inwestycji w Polsce i promocji polskich firm na rynku amerykańskim. Obserwujemy wzmożone zainteresowanie Polską przez amerykańskie firmy. Szczególnie cieszy nas fakt, że potencjalne projekty, o których rozmawiamy to inwestycje w nowoczesne technologie oraz centra badawczo-rozwojowe. To wszystko powoduje, że amerykańskie firmy tworzą w Polsce bardzo pożądane przez nas wysokojakościowe miejsca pracy - powiedział Krzysztof Drynda, prezes PAIH.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Agencja jest także jednym z podmiotów wchodzących w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oraz pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez biura na całym świecie. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham)

AmCham jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców amerykańskich w naszym kraju, reprezentujących jednocześnie jedną z największych grup inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w Polsce ponad 236 mld złotych i stworzyli ponad 300 tysięcy miejsc pracy. Od 30 lat działamy na rzecz rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych pomiędzy Polska a USA, a naszą misją jest poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce i budowaniu pozytywnych relacji z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, zapewniając warunki do dyskusji i wymiany poglądów służące wspieraniu biznesu.

żródło: PAIH

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też