Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności Edukacja SZKOLENIA JUBILERSKIE

SZKOLENIE-11.03-20.03.2024 R. BADANIE.IDENTYFIKACJA I WYCENA DIAMENTÓW W OPARCIU O NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KRAJACH UE".

przeczytano 579

SZKOLENIE-11.03-20.03.2024 R. BADANIE.IDENTYFIKACJA I WYCENA DIAMENTÓW W OPARCIU O NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KRAJACH UE".

                                                                                

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne oraz Centrum Szkoleń Jubilerskich Jubilerzy.INFO.pl zapraszają na szkolenie 

  „Badanie, identyfikacja i wycena diamentów w oparciu o nowe zasady obowiązujące w krajach UE”.

                                                                                                         Termin szkolenia:

                                                                                     11.03. - 20.03. 2024 r. Warszawa

WPIS PTGem DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Dofinansowanie do szkolenia może wynieść maksymalnie 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Dzięki staraniom Zarządu Głównego, Centralny Ośrodek Kształcenia Gemmologów PTGem, jako instytucja szkoleniowa, uzyskał w dniu 03.03.2022 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00102/2022.

Wpis pozwala PTGem prowadzić szkolenia gemmologiczne (z dziedziny diamentów i kamieni kolorowych) dla bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych.

Osoby prywatne lub właściciele firm, którzy zawarli z marszałkiem województwa umowę o wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, mogą wystąpić do właściwego miejscowo starosty lub prezydenta miasta (za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy) z wnioskiem o dofinansowanie do szkoleń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub którym obniżono wymiar czasu pracy.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do kosztów szkoleń regulują przepisy art. 18 - 24 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2015r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 168).

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają właściwe miejscowo Powiatowe Urzędy Pracy.

 

 Zajęcia trwają 10 dni w godzinach 10-17 (z przerwą na lunch). Dziesiątego dnia odbywa się egzamin końcowy oraz rozdanie dyplomów „Znawcy diamentów”. Uczestnicy podczas szkloenia otrzymują wszelkie potrzebne materiały i przyrządy (np. książka Brylanty 4C, lupy, pęsety, suwmiarki, kamienie porównawcze, lampy itp.). Prowadzący: dr inż. Tomasz Sobczak + eksperci diamentów HRD, IGI.

Dla członków PTGem, po roku czasu lub wczesniej, istnieje możliwość zdania egzaminu praktycznego (eksternistycznego lub poprzedzonego dwudniowym szkoleniem) i uzyskania tytułu „Rzeczoznawcy diamentów” wydawanego wspólnie przez PTGem i Wyższą Szkołę Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu. 

 

Koszt uczestnictwa wynosi 4400 zł (VAT 0%).

Zapytaj o możliwość zapłaty za kurs w ratach!

Termin szkolenia:

11.03 - 20.03.2024 r. Warszawa

Termin zgłoszenia na szkolenie:

Zgłoszenia przyjmowane są do:

29 luty  (deadline)

Miejsce szkolenia:

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne
ul. Marszałkowska 138 Ip.(budynek przy teatrze Kwadrat)
00-004 Warszawa

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:

 jubilerzy.info@gmail.com

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:  602 124 025

Maksymalna ilość osób do 10.

 

Do pobrania:                 KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS-ZGŁOSZENIE DOKONYWANE PRZEZ FIRMĘ

                                       KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS-ZGŁOSZENIE DOKONYWANE INDYWIDUALNIE

 

SYLWETKA GŁÓWNEGO PROWADZĄCEGO SZKOLENIE

 

SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  SZKOLENIA  W  ZAKRESIE 

„Badanie, identyfikacja , wycena diamentów  w oparciu o nowe zasady obowiązujące w krajach UE”

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEMMOLOGICZNEGO

Dzień 1.

Wykład

Stan rzeczoznawstwa gemmologicznego w Polsce i świecie. Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawców. Alchemia węgla. Występowanie diamentów – geneza i typy złóż, miejsc występowania. Pozyskiwanie diamentów. Systemy klasyfikacyjne. Nazewnictwo diamentów jubilerskich. Cechy jakościowe podlegające ocenie (4C). Rodzaje zanieczyszczeń – ogólna charakterystyka znamion (defektów) wewnętrznych.

Ćwiczenia

Praktyczna ocena stopnia czystości.

Dzień 2.

Wykład

Sortowanie diamentów. Szczegółowa charakterystyka znamion (defektów) wewnętrznych i zewnętrznych. Oznaczenia i sposób zapisu. Wpływ znamion zewnętrznych na stopień czystości. Klasy czystości. Właściwości diamentów (optyczne, chemiczne, elektryczne, termiczne, mechaniczne). Typy diamentów. Barwa. Czynniki determinujące powstawanie barwy. Barwa diamentów podlegająca ocenie. Skale barw. Kamienie porównawcze (wzorcowe).

Ćwiczenia

Praktyczna ocena stopnia czystości z uwzględnieniem znamion wewnętrznych i zewnętrznych. Graficzny opis zauważalnych znamion (defektów).

Praktyczna ocena barwy. Ocena stopnia czystości i barwy (łącznie).

Dzień 3.

Wykład

Diamenty barwne. Szlif brylantowy, proporcje szlifu i poprawność jego wykonania. Błędy mierzalne i niemierzalne. Ocena proporcji i poprawności wykonania szlifu wg systemu punktowego. Wyznaczanie proporcji okrągłego szlifu brylantowego (błędy mierzalne) za pomocą proporcjoskopu.

Ćwiczenia

Łączne ocena cech jakościowych diamentów oszlifowanych z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 4.

Wykład  

Metody szacowania proporcji okrągłego szlifu brylantowego.

Ćwiczenia

Szacowanie wielkości tafli, wysokości korony, wysokości pawilonu, wielkości koletu.

Łączne ocena cech jakościowych diamentów oszlifowanych z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 5.

Wykład

Szlifowanie diamentów. Style, rodzaje i modyfikacje szlifu brylantowego. Dopuszczalne odstępstwa od proporcji idealnych. Modernizacja szlifów.

Ćwiczenia

Przeszlifowywanie diamentów uszkodzonych i diamentów o starym szlifie brylantowym. Wyznaczanie masy rzeczywistej i przeliczeniowej. Obliczanie masy diamentów o brylantowych szlifach fantazyjnych. Obliczanie współczynników korekcji dla szlifów fantazyjnych.

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 6.

Wykład   

Imitacje diamentów i metody ich identyfikacji. Diamenty poprawiane metodą Yehudy i HPHT. Diamenty o sztucznie zmienionej barwie. Światowy rynek diamentów (aktualne trendy, ceny, giełdy itp.).

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 7.

Wykład

Diamenty syntetyczne. Ocena cech jakościowych diamentów syntetycznych 7C.

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 8.

Wykład

Szacowanie wartości i wycena diamentów jubilerskich. Rynek diamentów w Polsce. Inwestycje w diamenty. Kupno-sprzedaż diamentów.

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 9.

Wykład

Zastosowanie diamentów.

Ćwiczenia

Egzamin próbny. Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu. Ćwiczenia indywidualne i konsultacje przedegzaminacyjne dotyczące oceny cech jakościowych diamentów jubilerskich.

Dzień 10.

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Egzamin końcowy, rozdanie dyplomów i uroczyste zakończenie kursu.

Prowadzący szkolenie: dr inż. Tomasz Sobczak

Wykształcenie                   

 • Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydział Fizyki Technicznej i  Matematyki  Stosowanej, specjalność Optyka kryształów.
 • Doktor nauk geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność gemmologia.

Gemmologiczne szkolenia podyplomowe

 • Gemmolog Dyplomowany Amerykańskiego Instytutu Gemmologii (GIA), Santa Monica (USA);
 • Członek Fachowy Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Idar-Oberstein (Niemcy);
 • Gemmolog dyplomowany Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego;
 • Fachowy Doradca ds. Obrotu Kamieniami Szlachetnymi Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Idar-Oberstein, Niemcy;
 • Absolwent kursów dokształcających Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego dla rzeczoznawców gemmologicznych: Kamienie szlachetne 5, Diamenty 5, Korundy oraz  Wysokowartościowe kamienie szlachetne;
 • Absolwent kursu gemmologicznego na Uniwersytecie im. K. Ruprechta w Heidelbergu (Niemcy)
 • Ekspert diamentów Międzynarodowego Instytutu Gemmologii, Antwerpia (Belgia).

Doświadczenie                                  

 • Rzeczoznawca jubilerski od 1987 r.
 • Biegły sądowy dla dziedziny gemmologii  Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Rzeczoznawca Państwowej Inspekcji Handlowej do spraw jakości produktów lub usług, specjalność jubilerstwo i gemmologia, dla województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Warszawie, specjalność jubilerstwo gemmologia.
 • Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego.

Autor książek i podręczników

 • Autor 24 książek, w tym m.in. Diamenty jubilerskie, Rzeczoznawstwo diamentów jubilerskich, Brylanty 4C i Encyklopedia diamentów                                                                                                                        
  • Serdecznie zapraszamy

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne oraz Centrum Szkoleń Jubilerskich JUBILERZY INFO PL

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też