Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności

Granty na transfer technologii - konkurs 1/2017

przeczytano 2038

Sieć Otwartych Innowacji - granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii  dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej.

Termin składania wniosków: od 10 do 31 października 2017 roku.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów transferu technologii  dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: Minimalna: 100.000 PLN; Maksymalna: 4.000.000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 70% kosztów nabycia technologii.

Minimalny wkład własny: 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant. 

Grant można uzyskać na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie).

Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2017 roku.

Kolejny nabór planowany w pierwszym półroczu 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też