Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności

Kopalnie diamentów."Krew,pot i łzy"Czy szansa na lepsze zycie?

przeczytano 5338

Artykuł przedstawia sytuację górników i ich rodzin pracujących w afrykańskich kopalniach diamentów.Powszechnie propagowane opinie oraz poglądy  organizacji zajmującymi się prawami człowieka i ekologów, że diamenty to "pot, krew i łzy" oraz degradacja środowiska naturalnego, nie sa do końca prawdą. Praca w kopalniach diamentów, to dla społeczności lokalnej przede wszystkim edukacja, pomoc socjalna, awans społeczny oraz perspektywiczna szansa na lepsze życie.Poza tym priorytetem kopalni diamentów jest dbałość o ekologię i środowisko.

Firma Petra Diamonds Ltd., założona w 1997 roku z siedzibą w Jersey (USA), jest grupą zajmującą się wydobyciem diamentów w Afryce Południowej.
Od 2012 roku Petra posiada 5 spośród najbardziej produktywnych kopalni na świecie: Cullinan,
Finsch, Koffi efontein i Kimberley Underground w RPA oraz Williamson w Tanzanii, stając się jednym
z największych niezależnych producentów diamentów w Afryce.
KREW, POT I ŁZY?
Pod zarządem Petra Diamonds,nierentowne kopalnie należące wcześniej do De Beers, zaczęły odnosić finansowe sukcesy. Powodują one, że krew, pot i łzy zostają zastępowane dostatnimi warunkami socjalnymi. Konsorcjum Petra Diamonds Ltd.stawia przede wszystkim na edukację,
pomoc socjalną i ekologię, umożliwia awans społeczny a w perspektywie daje szansę na lepsze życie.
EDUKACJA
Petra Diamonds Ltd. wspiera dziesiątki projektów edukacyjnych w krajach afrykańskich. Jednym
z najbardziej znanych jest program koncentrujący się na poprawie nauczania i rozumienia matematyki w szkołach Republiki Południowej Afryki, która jest krajem o najniższej jakości nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych we wszystkich 148 badanych przez ONZ krajach. Do tej pory w ramach projektu zorganizowano seminaria i warsztaty dla ponad 550 nauczycieli z ponad 100 szkół w RPA oraz rozdano ponad 3500 studentom podręczniki pozwalające na dalsze rozwijanie edukacji matematycznej. Petra dostrzega ogromne znaczenie edukacji dla zapewnienia przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów afrykańskich dla następnych pokoleń. Poza programami wspierającymi nauczanie w szkołach, tworzy także możliwości zdobycia konkretnego zawodu, np. stolarza, mechanika czy hydraulika.
POMOC SOCJALNA
Misją Petra Diamond Ltd. jest wspieranie lokalnych społeczności oraz budowanie z nimi pozytywnych relacji. Działania spółki dotyczą obszarów o niskim poziomie rozwoju społeczno- gospodarczego i wysokim bezrobociu. Petra zatrudnia bezpośrednio ponad 5,5 tys. stałych pracowników i ok. 4 tys. podwykonawców
(na 2019 rok). Wysiłki spółki na rzecz rozwoju społeczności koncentrują się na następujących
kluczowych obszarach:
1) tworzenia trwałych miejsc pracy;
2) zmniejszania ubóstwa;
3) transfer umiejętności;
4) rozwoju przedsiębiorczości w społecznościach
lokalnych.
Firma zainwestowała znaczący kapitał służący zapewnieniu zrównoważonego zatrudnienia pracowników oraz podnoszenia poziomu życia. Polega on na budowaniu infrastruktury mieszkalnej, wodociągów, dróg oraz budowa żłobków i szkół. Do tego dochodzą inicjatywy, takie jak zatrudnienie na poziomie lokalnym i rozwój lokalnych dostawców do poziomu, na którym mogą oni dostarczać produkty i usługi dla prowadzonej działalności.
AWANS SPOŁECZNY
Dostęp do edukacji i możliwość kształcenia się sprawia, że coraz więcej pracowników żyje, jak na warunki afrykańskie, na wysokim poziomie socjalnym. Powoduje to, że pracownicy kopalń mają możliwość awansu społecznego. Wielu z nich po latach nauki i pracy zasiada w gremiach decyzyjnych spółki, włącznie z członkostwem w zarządach kopalń.
EKOLOGIA
Petra Diamonds Ltd. prowadzi działalność wydobywczą w sposób przyjazny dla środowiska poprzez odpowiedzialne korzystanie z zasobów, ochronę i rekultywację środowiska, w którym działa, oraz łagodzenie skutków wydobycia diamentów. Spółka wdraża rygorystyczne procesy zarządzania
środowiskiem, dąży do promowania i utrzymywania wysokich standardów zarządzania środowiskiem
(procedury postępowania, monitorowanie), a także podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnych. Działania firmy podlegają wszystkim przepisom dotyczącym ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, a odpowiednie służby przeprowadzają regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Główne zagrożenia środowiskowe wynikające z działalności wydobywczej to:
1) wpływ na zasoby wodne (nieefektywne wykorzystanie, zanieczyszczenie naturalnych źródeł
wody),
2) nieefektywne zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych,
3) endemiczna zmiana siedlisk fauny i flory,
4) trwałe zmiany w topografi i terenu i zmiany w użytkowaniu gruntów.
W celu zarządzania tymi ryzykami i wpływem działalności na środowisko kopalnie monitorują swoją
działalność w zakresie ochrony środowiska w następujących obszarach:
1) zużycia zasobów,
2) zużycia energii,
3) emisji dwutlenku węgla,
4) gospodarowanie odpadami,
5) zarządzania gruntami i ich rekultywacja.
Firma prowadzi działalność zgodnie z prawem ochrony środowiska w krajach, w których ma kopalnie,
a jej polityka środowiskowa ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ekologiczności produkcji. Przykładem dbałości o środowisko jest np. sadzenie na terenach pokopalnianych tropikalnych drzew jakaranda czy tworzenie rezerwatów dzikich zwierząt.

RESUME
Jak wynika z powyższego tekstu, powszechnie propagowane opinie organizacji zajmującymi się prawami człowieka i ekologów, że diamenty to „krew, pot i łzy” oraz degradacja środowiska naturalnego, nie są do końca prawdą. Praca w kopalniachdiamentów, stwarza dla społeczności
lokalnej możliwość edukacji, uzyskania pomocy socjalnej czy awansu społecznego. Bezsprzecznie ciężka i niebezpieczna praca w kopalniach diamentów daje perspektywę oraz szanse lepszego życia dla rdzennych mieszkańców Afryki.

tekst:Tomasz Sobczak

 

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też