Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności Edukacja

ROZPOCZNIJ STUDIA NA WSRAiZ WE WROCŁAWIU

przeczytano 2701

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu prowadzi rekrutację na specjalności – jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest jedyną wyższą uczelnią w Polsce edukującą artystów rzemieślników w branży jubilerstwa, znawstwa kamieni szlachetnych oraz konserwacji dzieł sztuki.

ROZPOCZNIJ STUDIA JUŻ W PAŹDZIERNIKU 2021

BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Tytuł licencjata i wyższe wykształcenie bez konieczności pisania i obrony pracy licencjackiej

(Zgodnie z nową Ustawą 2.0 studenci uczelni zawodowych mogą uzyskać tytuł licencjata po zrealizowaniu programu studiów i zaliczeniu wszystkich przedmiotów.)

Kierunek: Ochrona Dóbr Kultury

Dwie specjalności do wyboru:

  • JUBILERSTWO I RZECZOZNAWSTWO KAMIENI SZLACHETNYCH
  • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są osobiście lub pocztą na adres szkoły, na podstawie formularza zgłoszeniowego. 

Sekretariat czynny:  poniedziałek – piątek   od 9:00 do 15:00

tel. (071) 791-77-22.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo dojrzałości, zaświadczenie lekarskie – od lekarza medycyny pracy, cztery zdjęcia legitymacyjne, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia dowodu wpłaty wpisowego na konto uczelni, wypełniony formularz zgłoszeniowy).Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju część dokumentów można donieść lub dosłać w późniejszym terminie.

W nowym programie studiów obok od lat istniejących przedmiotówzwiązanych ze specjalizacją pojawiły się nowe m. in.:

- profesjonalne metody sprzedaży i obsługi klientów,

- kreowanie wizerunku i marki,

- techniki negocjacyjne w biznesie,

- zarządzanie zespołem,

- techniki malarskie,

- konserwacja papieru

- malarstwo,

- rynek antykwaryczny

- rzeczoznawstwo diamentów,

- niestandardowe techniki jubilerskie – warsztaty.

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest jedyną wyższą uczelnią w Polsce edukującą artystów rzemieślników w branży jubilerstwa, znawstwa kamieni szlachetnych oraz konserwacji dzieł sztuki. SWRAiZ jako jedna z nielicznych w Europie prowadzi studia z zakresu gemmologii, czyli nauki o kamieniach szlachetnych. Kształcenie specjalistów odbywa się na poziomie licencjackim w systemie studiów dziennych oraz zaocznych. Uczelnia jest nastawiona na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych fachowców potrafiących samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Programy realizowane są przez doświadczoną własną kadrę oraz wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Sztuk Pięknych.

Dlaczego warto studiować na Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu?

  • Studenci zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie renowacji dzieł sztuki, jubilerstwa i rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych.
  • Zajęcia prowadzą autorytety w dziedzinie sztuki, jubilerstwa i kamieni szlachetnych.
  • Zajęcia odbywają się w pracowniach i prowadzone są przez kadrę własną uczelni, wykładowców z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz specjalistów i praktyków, działających w dziedzinach rzemiosła artystycznego i gemmologii.
  • Uczelnia udostępnia swoim studentom bogatą ofertę praktyk w renomowanych firmach i pracowniach.
  • Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy zawodowej w projektowaniu, odtwarzaniu, renowacji i restauracji przedmiotów z dziedziny rzemiosła artystycznego oraz w zakresie jubilerstwa i rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych.

SWRAiZ we Wrocławiu jako jedyna uczelnia w Polsce, w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą, organizuje dla swoich absolwentów egzaminy czeladnicze i mistrzowskie potwierdzające kwalifikacje w następujących zawodach wg klasyfikacji zawodów i specjalności (wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1145) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r.): złotnik-jubiler,  gemmolog, pozłotnik, sztukator, konserwator dzieł sztuki, renowator zabytków architektury, renowator mebli artystycznych.

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też