Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności

Druga ustawa o innowacyjności dla jubilerów

przeczytano 2377

Kierunek rozwoju polskiej sztuki złotniczej będzie łączył to, co nowoczesne, z tym, co tradycyjne. Dzisiaj artyści coraz częściej w swojej pracy szukają nowatorskich rozwiązań w projektowaniu i produkcji biżuterii. Innowacje technologiczne stają się coraz popularniejsze w warsztatach jubilerskich.

Skuteczne mechanizmy wspierania nowatorskich rozwiązań w praktyce oferuje druga ustawa o innowacyjności podpisana w piątek (24 listopada) przez prezydenta Andrzeja Dudę.  Ustawa przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia w tym obszarze. Celem ustawy jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Każdą złotówkę, jaką przedsiębiorca przeznaczy na badania i rozwój, będzie mógł sobie odliczyć.

 

Podpisana ustawa wprowadza między innymi następujące zmiany:

 • zwiększa wysokości ulgi podatkowej dla firm na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR), dotychczas wynosiła ona 50%,
 • doprecyzowuje i rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe, o inne niż umowa o pracę, formy zatrudnienia. CBR otrzymają szerszy katalog kosztów, związanych m.in. z nieruchomościami),
 • umożliwia korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
 • wydłuża do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R.
 • ułatwia finansowanie start-upów: doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały,
 • wprowadza możliwość korzystania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (jak np. poręczenia oraz wsparcie kapitałowe). Dotychczas jedynie PARP mógł udzielać pomocy finansowej w formach bezzwrotnych i pożyczek, podczas gdy NCBR posiadał tylko ograniczoną możliwość tworzenia spółek. Zastosowanie mechanizmów zwrotnych umożliwi zwrot kapitału po 2023 r., który będzie mógł stanowić źródło dalszego wsparcia polskiej polityki innowacyjnej.

To kolejny akt prawny z całego pakietu ustaw ułatwiających działalność innowacyjną. Tworzenie dobrego prawa dla działalności innowacyjnej w postaci zachęt finansowych rozpoczęła już pierwsza ustawa o innowacyjności, , która weszła w życie już pod koniec 2016 roku:

 • zwiększyła do 50% ulgę podatkową;
 • zniosła na stałe podatek dochodowy od aportu własności intelektualnej i przemysłowej;
 • wydłużyła z 3 do 6 lat możliwość odliczenia kosztów na działalność B+R 
  i usunęła ograniczenia czasowe, w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji. 

Ustawa wpisuje się w złożenia m.in. Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on zwiększenie nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7% PKB w 2020 r. i utworzenie 1500 start-upów w ciągu 7 lat. Twórcy projektu liczą, że ustawa wpłynie na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wzrost popytu na ich produkcję i zwiększenie zatrudnienia.

Na konkurencyjność polskich firm jubilerskich ma wpływ wiele czynników, w tym pozafinansowych. Jest to przede wszystkim brak młodych kadr, następców obecnych mistrzów. Być może zachęty wprowadzone przez obecną ustawę, takie jak np. bardziej dostępne finansowanie start-upów oraz ulgi podatkowe z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, wpłyną na korzystniejsze  postrzeganie zawodu jubilera, jako dającego szansę rozwoju osobistego, zawodowego i stabilizacji finansowej, a tym samym zwiększą zainteresowanie tym obszarem edukacji i działalności w Polsce.

Admin.

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też