Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Rynki zagraniczne

Polscy przedsiębiorcy w Niemczech: perspektywy dla działalności w Niemczech zdecydowanie dobre

przeczytano 3254

Polscy przedsiębiorcy chwalą sobie prowadzenie biznesu w Niemczech i polecają niemiecki rynek jako kierunek ekspansji zagranicznej – taki wniosek płynie z drugiej już edycji badań Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2017 r. wśród polskich firm działających za Odrą. Celem badania była ocena niemieckiej koniunktury gospodarczej oraz uwarunkowań prowadzenia biznesu przez przedstawicieli polskich firm działających za Odrą.

Dlaczego Niemcy?

Ponad 47% badanych przedsiębiorstw prowadzących ekspansję zagraniczną uznało, że przyczyną wyjścia na rynek niemiecki było uzyskanie dostępu do nowych klientów, 34,3% chciało zwiększyć skalę produkcji/działania. 20% badanych firm zauważa, że wyjście na nowy rynek oznacza też możliwość pozyskania nowych kompetencji.

Co warte podkreślenia, o ile niespełna dwa lata temu, pierwsza edycja badania AHK Polska pokazała,  że zdecydowana większość firm (95,7%)  ponowiłaby wybór Niemiec jako lokalizacji dla inwestycji, o tyle  jesienią tego roku 100% badanych firm było przekonanych o słuszności dokonanej kiedyś decyzji i za-pewne będzie rozwijać działalność na rynku niemieckim – zauważa Michael Kern, dyrektor AHK Polska.

Zainteresowaniu rynkiem niemieckim sprzyja dobra kondycja gospodarki niemieckiej i pomyślne perspektywy jej rozwoju. Ponad połowa respondentów (51,4%) oceniła stan gospodarki w Niemczech jako „bardzo dobry”, a 32,9% firm - jako „dobry”. 15,7% badanych firm uznało, że jest „zadowalający”.

W porównaniu z poprzednią edycją badania perspektywy dla rozwoju sytuacji gospodarczej w Niemczech w 2018 roku także oceniane są bardziej optymistycznie. Co trzeci spośród badanych (37,1%) ocenił  je jako lepsze niż w 2017. Ponad połowa badanych (57,1%) uważała, że są one porównywalne z 2017.

Co sprzyja prowadzeniu biznesu w Niemczech?

Respondenci ocenili rynek zachodniego sąsiada według 11 czynników atrakcyjności. Najlepsze oceny uzyskały: jakość infrastruktury transportowej, komunikacyjnej, IT i energetycznej (88,6% zadowolonych bądź bardzo zadowolonych firm), dyscyplina płatnicza kontrahentów (82,9% zadowolonych i bardzo zadowolonych) i przewidywalność polityki gospodarczej (75,7% zadowolonych i bardzo zadowolonych). Aż 60% chwali sobie podejście administracji publicznej w Niemczech do obsługi przedsiębiorców.

Najwyższy odsetek odpowiedzi krytycznych wywoływał poziom obciążeń podatkowych, problemy z dostępnością wykwalifikowanych kadr i poziom kosztów płacowych.

Dobra ocena kondycji firm 

18,6% badanych firm ocenia sytuację biznesową swojego przedsiębiorstwa w Niemczech jako bardzo dobrą, 50% jako dobrą. Zdecydowana większość przedsiębiorców twierdzi, że obroty firmy wzrosną w roku 2018 w stosunku do 2017 (45,7%) lub co najmniej nie ulegną zmianie (42,9%).
 
W większości badanych przedsiębiorstw liczba pracowników w przedsiębiorstwie/oddziale w Niemczech nie ulegnie zmianie (62,9% firm) w roku 2018 w stosunku do roku 2017. Liczba pracowników natomiast wzrośnie u 27,1%  badanych, spadnie z kolei w 10% firm.  
Wydatki na inwestycje w badanych przedsiębiorstwach najczęściej nie ulegną zmianie (wśród 57,1% firm). Wzrosną one w prawie co trzecim przedsiębiorstwie (28,6%).

Co do poprawki?

Wśród najpilniejszych wyzwań w zakresie polityki gospodarczej Niemiec respondenci najczęściej podawali obniżenie kosztów pracy oraz podatków (25,7%). Prawie co szósty z badanych wskazywał także na uelastycznienie prawa pracy (14,3%). Nieco rzadziej podawano konieczność stworzenia warunków pozwalających na podnoszenie kwalifikacji kadr (11,4%). 

Informacje o badaniu i raporcie

Badanie polskich firm w Niemczech przeprowadzone zostało po raz drugi na zlecenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) w październiku i listopadzie 2017 r. Pierwszą edycję tego badania przeprowadzono w styczniu 2016 r.

Celem badania była ocena niemieckiej koniunktury gospodarczej oraz uwarunkowań prowadzenia biznesu przez przedstawicieli polskich firm działających za Odrą. W ramach projektu zrealizowano 70 wywiadów z polskimi podmiotami gospodarczymi, funkcjonującymi na rynku niemieckim, reprezentujących: przemysł przetwórczy, usługi, handel, budownictwo, zaopatrzenie w energię elektryczną/wodę/utylizację odpadów.

Komentarz wiceprezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, dr Krzysztofa Sengera: 

Zagraniczne Biuro Handlowe we Frankfurcie nad Menem, tak jak pozostałe Biura na całym świecie, jest zewnętrzną jednostką Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która wspiera realizację statutowych zadań Agencji. Oddział w Niemczech zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Menem. Frankfurt to nie tylko tętniące życiem centrum europejskiej bankowości, ale także hub komunikacyjny i businessowy położony między Bawarią a zagłębiem Rury. Ze względu na lokalizację oraz fakt, że we Frankfurcie łączą się ścieżki niemieckiego businessu z różnych Landów, podstawowym zadaniem Biura jest promocja i reprezentowanie Polski i polskich przedsiębiorców. Biuro we Frankfurcie na co dzień odpowiada na dziesiątki zapytań polskich przedsiębiorców – udostępniamy bazy kontrahentów, opiniujemy projekty i edukujemy polskich przedsiębiorców jak rozpocząć prowadzenie działalność w Niemczech. Najważniejsze są dla nas jednak bezpośrednie kontakty handlowe, dlatego jednym z podstawowych zadań jakie realizuje Biuro we Frankfurcie to prowadzenie misji gospodarczych oraz udział w imprezach targowych. Pragniemy, aby Biuro we Frankfurcie nad Menem stało się pierwszym punktem styku dla polskiego przedsiębiorcy pragnącego rozpocząć działalność w Niemczech, jak i dla niemieckich firm i inwestorów poszukujących współpracy z polskimi kontrahentami.

 

Więcej informacji: 

Katarzyna Soszka-Ogrodnik,

rzecznik prasowa AHK Polska 

ksoszka@ahk.pl, tel. (22) 53 10 572

 

Prezentacja: Niemcy w ocenie firm polskich obecnych za Odrą

 

Źródło: PAIH, 5.12.2017.

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też