Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Edukacja Konkursy

Konkurs dla projektantów i adeptów sztuki jubilerskiej pn. SKARBY ZIEMI

przeczytano 7553

Poznaj Laureatów Konkursu dla młodych projektantów i adeptów sztuki jubilerskiej "SKARBY ZIEMI".

Konkurs został zainicjowany w celu wniesienia świeżych i nowatorskich idei do branży jubilerskiej oraz zaprezentowania nowoczesnego i oryginalnego polskiego wzornictwa z zastosowaniem kamieni naturalnych. Istotną składową jest również  promocja młodych talentów sztuki jubilerskiej w Polsce i za granicą oraz aktywizacja pracy zespołowej przy realizacji projektów jubilerskich, niezwykle korzystna i wręcz konieczna w dzisiejszych realiach gospodarczych.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie będzie swego rodzaju trampoliną do rozwoju kariery zawodowej i realizacji osobistych celów dla wielu utalentowanych młodych projektantów, twórców biżuterii oraz fotografów z Polski.

 

Słowa kluczowe

Kula ziemska, Sfery, Kręgi, Gra z proporcjami, Kolczyki obręcze, Pierścienie, Dziki ruch, Ekologiczny styl, Ziemia i pył, Niezbadane przestrzenie, Majestatyczne siły natury, Egzotyczne liście, Niebieski i różowy szafir, Odcienie zieleni, Skały, Pustynia i piasek, Szlaki ziemskie, Nieregularne konstrukcje z kamieniami, Inkrustacje, Peridot, Zielony topaz, Cytryn, Fianit, Bezbarwny topaz, Dymno-różowy topaz, Markazyt

 

Linia tematyczna

 

Pomysły na biżuterię, zgodnie z podanym tematem, powinny być inspirowane bogactwem Ziemi: skałami, kamieniami, glebą, pyłem, lasami tropikalnymi i warstwami geologicznymi czasu. Przyroda zawsze była dla jubilerów niewyczerpanym źródłem natchnienia. Świat przyrody jest niebezpieczny, arogancki, tajemniczy ale również ekscytujący i majestatyczny.

Pasja i zamiłowanie do projektowania są ograniczone jedynie pięknem naturalnych kamieni, różnorodnością kształtów, rozmiarów i kolorów. Pozwól działać Twojej kreatywnej wyobraźni. 

Zanurz się we wnętrzu planety, poczuj miliardy lat jej transformacji, zaczerpnij inspiracji wyobrażając sobie burzliwe zjawiska  geologiczne i ruchy tektoniczne, które wycisnęły z głębi i ukształtowały masywne łańcuchy górskie, wyrzeźbiły kontynenty i oceany.

Niech Twoja praca przeniesie nas w niezbadane, pozwoli zobaczyć świat na nowo, niech będzie przewodnikiem do nowego abstrakcyjnego i organicznego stylu, w którym zawsze zwycięża dobro i miłość.

 

Cel konkursu


W centrum uwagi konkursu postawiono kreatywność i innowacyjność w pracy z naturalnymi kamieniami oraz demonstrację ich wyjątkowego blasku.

 

Prace konkursowe będą źródłem inspiracji do stymulowania polskiego rynku jubilerskiego poprzez nowe projekty i nowe spojrzenie na biżuterię, talizmany i symbole. Istotne są:

 1. wniesienie świeżych i nowatorskich idei do branży jubilerskiej, zaprezentowanie nowoczesnego i oryginalnego polskiego wzornictwa, atrakcyjnego z komercyjnego punktu widzenia, w którym mają zastosowanie naturalne kamienie jubilerskie;
 2. integracja środowiska artystów, projektantów, jubilerów, złotników, srebrników i fotografów z młodymi adeptami ww. zawodów;
 3. promocja młodych talentów sztuki jubilerskiej w Polsce i za granicą;
 4. promocja pracy zespołowej przy realizacji projektów jubilerskich;
 5. promocja zawodów rzemiosła artystycznego wśród młodzieży.

 

Prawo do uczestnictwa


Uczestnikami konkursu mogą być: uczniowie, studenci i kursanci na kierunkach artystycznych związanych z projektowaniem, tworzeniem biżuterii oraz jej prezentacją fotograficzną; absolwenci ww., którzy po ich ukończeniu mają nie więcej niż 3 lata doświadczenia w wyuczonym zawodzie, a także osoby, które samodzielnie uczą się i praktykują projektowanie, wytwarzanie i fotografię biżuterii.

 

 • Konkurs jest otwarty dla młodych adeptów sztuki jubilerskiej, w tym uczniów, studentów i kursantów na kierunkach artystycznych związanych z projektowaniem, wytwarzaniem biżuterii oraz jej prezentacją fotograficzną. Dopuszcza się udział zespołów projektowych, przy czym członek zespołu nie może jednocześnie uczestniczyć w konkursie indywidualnie. Prace należy zgłaszać wyłącznie pod własnym nazwiskiem lub nazwą zespołu projektowego, przy czym zawsze z podaniem nazwiska autora projektu.
 • Uczestnikami konkursu mogą być również absolwenci szkół/uczelni/kursów branżowych, którzy po ich ukończeniu mają nie więcej niż 3 lata doświadczenia w wyuczonym zawodzie. Uwaga! Nie ma ograniczeń wiekowych wzwyż, min. wiek 15 lat. 
 • Uczestnikami Konkursu mogą być również osoby, które nie są uczniami/studentami/kursantami ani absolwentami szkół/uczelni/kursów branżowych lecz samodzielnie, nie dłużej niż 3 lata, uczą się i praktykują projektowanie, wytwarzanie i fotografię biżuterii.

 

Konkurs "SKARBY ZIEMI" - pytania i odpowiedzi.

                                                                                                               

Jak wziąć udział w konkursie

Zarejestruj się na portalu jubilerzy.info.pl

 

I. etap konkursu: TWORZENIE PROJEKTU BIŻUTERII

 1. Rejestracja do konkursu na stronie www.jubilerzy.info.pl, w tym wybór odpowiedniej dla swojego projektu wizualizacji kamienia jubilerskiego;
 2. Utworzenie projektu biżuterii dla wybranego kamienia jubilerskiego w programie elektronicznym lub narysowanego ręcznie;
 3. Przygotowanie projektu biżuterii w formacie JPG, GIF lub PNG z minimalną rozdzielczością 300 dpi na A4. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 MB;
 4. Oznaczenie projektu czytelnie sześciocyfrowym kodem (wykluczone jest użycie sześciu cyfr jednakowych). Pliki z projektem nie mogą zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację autora pracy lub miejsca pochodzenia projektu. Prace zawierające takie informacje będą dyskwalifikowane;
 5. Załączenie do projektu metryczki:  temat pracy, opisanie myśli przewodniej, idei pracy; zaprezentowanie sylwetki autora; wskazanie 10 słów kluczowych (hashtagów) do pracy;
 6. Załączenie do projektu oświadczeń, o których mowa w pkt. I ust. 6 lit. b, c, d, w plikach PDF;
 7. Przesłanie prac konkursowych drogą elektroniczną na adres: skarbyziemikonkurs@gmail.com, w terminie do 8 marca 2018r.;
 8. Ogłoszenie wyników I. etapu konkursu;
 9. Ceremonia wręczenia kamieni jubilerskich podczas Targów  AMBERIF 2018 przedstawicielom szkół, uczelni i organizacji, które reprezentuje Uczestnik przez Sponsorów konkursu.

II. etap konkursu: TWORZENIE BIŻUTERII

 1. Wykonanie biżuterii (zgodnie z projektami) z dowolnego kruszcu, tj. miedź, mosiądz, alpaca, srebro, złoto, z zastosowaniem kamieni jubilerskich wskazanych w trakcie rejestracji do konkursu;
 2. Wykonanie fotografii pracy. Fotografię można wykonać samodzielnie lub w zespole z młodym adeptem sztuki fotografowania;
 3. Dołączenie metryczki: temat pracy, opisanie myśli przewodniej, idei pracy; zaprezentowanie sylwetki autora; wskazanie 10 słów kluczowych (hashtagów) do pracy;
 4. Dołączenie do projektu oświadczeń, o których mowa w pkt. I ust. 6 lit. b, c, d, w formie pisemnej;
 5. Przekazanie drogą pocztową gotowych prac konkursowych, tj. biżuterii, fotografii, metryczki  i załączników, o których mowa w pkt. I ust. 4 lit. b, c, d do oceny jury;
 6. Ogłoszenie wyników II. etapu konkursu;
 7. Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom  przez Sponsorów konkursu.

 

Ocena projektów

 

Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie dwie prace. 

Uwaga! W przypadku nadesłania dwóch prac przez jednego uczestnika, zwyciężyć może tylko jedna Jego praca.

 

Praca musi spełniać zasady innowacyjności i kreatywności.

Prace powinny być zgłaszane przez uczestników konkursu; praca w grupie zostanie zaakceptowana wyłącznie w przypadku współpracy projektantów z jubilerami/złotnikami/srebrnikami oraz fotografami.

Przy tworzeniu pracy wykorzystano wybrane w czasie rejestracji kamienie jubilerskie.

Zabrania się przesyłania projektów opublikowanych wcześniej w innych konkursach.

Wzory powinny być technicznie wykonalne w procesie wytwarzania biżuterii.

Pracownicy Organizatora konkursu są wyłączeni z liczby osób, które mogą aplikować w konkursie.

 

Nagrody


Wszystkie prace zgłoszone do konkursu i spełniające kryteria projektu mogą otrzymać nagrody.

 

Kryteria nagradzania

 • 30% Oryginalność / źródło inspiracji;
 • 30% Innowacyjność / atrakcyjność komercyjna;
 • 25% Kreatywność w zastosowaniu kamieni jubilerskich;
 • 15% Wykonalność techniczna.

Główny zwycięzca i pozostali finaliści otrzymają nagrody i certyfikaty konkursu. Nazwiska wszystkich finalistów zostaną wymienione na stronie www.jubilerzy.info.pl oraz w mediach partnerskich współpracujących z portalem.

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 • projekt;
 • produkt;
 • fotografia produktu;
 • zespół.

Ponadto wyróżnieni zostaną nauczyciele, kadra akademicka i mistrzowie zwycięzców konkursu.

Najlepsze projekty będą opublikowane w specjalnych materiałach marketingowych firmy JUBILERZY INFO.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez profesjonalne, niezależne jury powołane przez Organizatora Konkursu.

W skład jury wchodzą: mistrzowie rzemiosł artystycznych, jubilerzy-złotnicy  i uznane branżowe autorytety.  Wybór jury jest ostateczny i nie podlega dyskusji.

 

Czas

 

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu w odpowiednim terminie zostaną rozpatrzone przez niezależne jury i będą miały szansę wygrać jedną z nagród. Projekty przesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

 

do 4.03.2018

Rejestracja Uczestników  konkursu na portalu jubilerzy.info.pl

 

do 11.03.2018

 

Termin przesyłania projektów I. etapu konkursu na adres e-mail: skarbyziemikonkurs@gmail.com

 

22.03.2018

 

Ogłoszenie  finalistów I etapu konkursu na targach AMBERIF w Gdańsku. Przekazanie kamieni jubilerskich. Rozpoczęcie tworzenia biżuterii wg zwycięskiego projektu.

 

do 18.05.2018

 

Termin przesyłania wykonanej  w II. etapie konkursu biżuterii do Organizatora wraz z fotografiami, metryczkami i załącznikami wskazanymi w pkt. I ust. 4 lit. b , c, d.

7.06.2018 godz. 15.00

 

Ogłoszenie zwycięzców II etapu konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów. Wyróżnienie  nauczycieli, kadry akademickiej, mistrzów i opiekunów zwycięskich projektów. 

 

Ocena projektów

 

Ocena projektów jest tajna; jury składa się z niezależnych mistrzów rzemiosł artystycznych, jubilerów-złotników, srebrników  i uznanych autorytetów branżowych wybranych przez Organizatora konkursu.

 

Jury jest odpowiedzialne za wybór głównego zwycięzcy, a także najlepszych projektów, w oparciu o następujące wyznaczone kryteria oceny, tj.: oryginalność, innowacyjność, wykonalność techniczną i kreatywność w stosowaniu kamieni jubilerskich. Decyzja jury jest ostateczna. 

Oceniający przyznają nagrody projektom i koncepcjom, które uznają za innowacyjne z punktu widzenia twórczego podejścia  i / lub mistrzostwa wykonania. Oprócz tego kluczowym aspektem jest atrakcyjność komercyjna. Prosimy o składanie kompletnych prac, ponieważ istotny jest zarówno pomysł, jak i jego realizacja oraz dołączenie kompletnej dokumentacji wymienionej w Regulaminie konkursu.

 

Skontaktuj się z nami

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

 

 

JUBILERZY INFO

85-052 BYDGOSZCZ, ul. Cieszkowskiego 24 lok.5

e-mail: jubilerzy.info@gmail.com

e-mail: redakcja@jubilerzy.info.pl

tel.: +48 602124025, +48 572542285

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.

Zarejestruj się na portalu jubilerzy.info.pl

 

2.

WYBIERZ KAMIEŃ DO SWOJEGO PROJEKTU

W zgłoszeniu wpisz nazwę wybranego do konkursu kamieniaoraz ID. Na podany przez Ciebie adres prześlemy dodatkowe informacje niezbędne do wykonania pracy.

Więcej informacji na temat kamieni znajdziesz na firmowym facebooku, twitterze i Instgramie.

 

3.

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu

Regulamin konkursu

 

4.

Pobierz i wypełnij

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA DO I. ETAPU KONKURSU SKARBY ZIEMI

 

5.

Prześlij wypełniony i zeskanowany formularz

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA DO I. ETAPU KONKURSU

na adres: skarbyziemikonkurs@gmail.com

 

 

ZGŁOSZENIE PROJEKTU  do I. etapu Konkursu

"SKARBY ZIEMI"

 

Każdy projekt wraz z załącznikami należy przesyłać oddzielnie, w oddzielnych folderach.

 druk oświadczeń do pobrania

Do każdego projektu należy załączyć  metryczkę i oświadczenia.

 

Ważne! Wysyłacie Państwo do jednego projektu dwa foldery:

 • Folder 1. Prezentacja sylwetki autora i oświadczenia – zawierają informacje o autorze;
 • Folder 2. Pliki z projektem i plik opisowy (z  tematem pracy, opisaniem myśli przewodniej, idei pracy, wskazaniem 10 słów kluczowych (hashtagów)) - nie mogą zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację autora pracy lub miejsca pochodzenia projektu.

 

ZGŁOSZENIE PRACY  do II. etapu Konkursu

"SKARBY ZIEMI"

Wykonaną biżuterię należy przesłać listem poleconym do dnia 18 maja 2018 r. na adres:

JUBILERZY INFO

ul. Cieszkowskiego 24/5

85-052 Bydgoszcz

z dopiskiem „numer projektu”

 

Dodatkowo wysyłacie Państwo mailem plik z fotografią pracy oraz wypełniony druk oświadczenia autora pracy.

 druk oświadczenia do pobrania

 

Poznaj Laureatów Konkursu dla młodych projektantów i adeptów sztuki jubilerskiej "SKARBY ZIEMI".

 

 

Konkurs "SKARBY ZIEMI" - pytania i odpowiedzi.

 

 

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM SPRAWUJĄ:

 

   

21 marca w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO rozpocznie się jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF. To najważniejsza na świecie wystawa bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej. Tu biznes spotyka się ze sztuką i nauką, tu rodzą się twórcze pomysły i idee, tu prezentowane są najnowsze trendy i technologie w jubilerskim designie.

11. Międzynarodowe Letnie Targi Bizuterii i Zegarków JUBINALE

JUBINALE to wiodące wydarzenie branży jubilerskiej w Europie Centralnej. Targi oferują swoim gościom niepowtarzalny wgląd w letnie trendy, które w nadchodzącym sezonie będą napędzały polski i europejski rynek jubilerski. 11. edycja targów odbędzie się w dniach 07-09.06.2018 roku, w nowoczesnej hali Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej 9 w Krakowie.

 

Akademia Sztuk Pięknych Katowice 

Wydział Projektowy Akademii Sztuk Pięknych Katowice prowadzi dwa kierunki: projektowanie graficzne oraz wzornictwo w dwustopniowym systemie studiów (licencjat i magisterium). Postawa otwartości, nastawienie na współpracę, bogate doświadczenie, przyjazne przestrzenie, dostępność do najnowszych technologii tworzy środowisko, w którym młody twórca–projektant uzyskuje gruntowne przygotowanie do życia zawodowego i możliwość indywidualnego rozwoju.

 

 

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

SWRAiZ Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest jedyną wyższą uczelnią w Polsce edukującą artystów rzemieślników w branży jubilerstwa, znawstwa kamieni szlachetnych oraz konserwacji dzieł sztuki. SWRAIZ jako jedna z nielicznych w Europie prowadzi studia z zakresu gemmologii, czyli nauki o kamieniach szlachetnych. 

 

 

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, to uczelnia niepubliczna kształcąca w zakresie architektury, wzornictwa, fotografii i filmu o szerokim wachlarzu specjalności. WSSiP zapewnia kształcenie zarówno na poziomie zawodowym (Studia I Stopnia licencjackie i inżynierskie) jak i na poziomie magisterskim (Studia uzupełniające i jednolite II Stopnia) oraz Studia podyplomowe w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

 

  

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników zrzesza producentów i kupców działających w branży bursztynowej oraz artystów tworzących bursztynowe dzieła. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań dla zapewnienia trwałego rozwoju polskiego bursztynnictwa i zapewnienia bursztynowi bałtyckiemu wysokiej rangi w Polsce i na rynku światowym

 

 

 

                                                                                                                               

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego

Szkoła aktualnie dysponuje nowocześnie wyposażoną pracownią złotniczą. Prowadzona jest ona przez mistrzów złotniczych, projektantów i artystów plastyków. To sprzyja kształceniu wykwalifikowanych zawodowo złotników, których umiejętności  spełniają wymagania jakie stawia rynek pracy w branży jubilerskiej.

 

 

Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I Stopnia Nr 65 w Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I Stopnia Nr 65 w Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie kształci uczniów w zawodzie złotnik - jubiler w trzyletnim cyklu nauki. Absolwenci Szkoły są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie, a także do otwarcia własnej działalności gospodarczej.  

 

 

           

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne

PTGem, założone w 1988 r. w Warszawie, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem rzeczoznawców-gemmologów, pracowników nauki, jubilerów, złotników, właścicieli hurtowni, firm i sklepów jubilerskich, sympatyków branży jubilerskiej i hobbystów-gemmologów.

 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich

Stowarzyszenie rzeczoznawców Jubilerskich jest organizacja zrzeszającą od 1989 roku osoby pracujące w branży jubilerskiej, jako rzeczoznawcy jubilerscy, właściciele sklepów jubilerskich, właściciele firm zajmujących się obrotem hurtowym biżuterią i kamieniami jubilerskimi, osoby zatrudnione w tych firmach, jak również sympatycy i miłośnicy sztuki jubilerskiej.

 

Biżuteria YES

Kontynuując najlepsze jubilerskie tradycje, wytyczamy nowe kierunki. Współpracując z zaproszonymi artystami, stylistami i projektantami, nieustannie podejmujemy ryzyko estetycznych eksperymentów.

 

 

    HARDLEO Sp. z o.o.  Właściciel GEMS&Travel

Importujemy oszlifowane kamienie ozdobne i szlachetne, realizując zamówienia głównie dla branży jubilerskiej, jak również osób prywatnych w oparciu o model “concierge”.

 

 

Barbara Gronuś-Dutko - Bursztynowa Planeta JANTAR

Bursztynowa Planeta JANTAR – Świat Naturalnego Bursztynu. Projektuję i wykonuję unikatową biżuterię z naturalnego bursztynu, małe formy rzeźbiarskie, talizmany, kamienie jubilerskie. Urodę bursztynu pokazuję też na fotografiach.

 

 

Szkoła złotnictwa XERION

Xerion to pierwsza szkoła złotnictwa w Krakowie. Stworzyliśmy ją, aby dać Wam możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w przystępny sposób. Z radością patrzymy jak nasi absolwenci rozwijają swoją pasję i znajdują wymarzoną pracę w branży jubilerskiej.

 

 

BAS Pracownia Autorska Andrzej Bandkowski

Prowadzę kursy projektowania i wytwarzania biżuterii , małych form złotniczych i rzeźbiarskich dla początkujących, profesjonalistów i skierowanych przez PUP. Projekty i realizacja : biżuteria , insygnia, sakralne , medale , odznaki, upominki firmowe.

 

 

NOBLEART Marzena i Marian Kwiatkowscy

Jesteśmy projektantami biżuterii od ponad 40 lat. Już drugie pokolenie, pod okiem mistrza zamienia surowe sztabki kruszcu w biżuterię, która zachwyca stylem i precyzją wykonania.

 

 

 

SPONSORZY KONKURSU:

 

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne

PTGem, założone w 1988 r. w Warszawie, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem rzeczoznawców-gemmologów, pracowników nauki, jubilerów, złotników, właścicieli hurtowni, firm i sklepów jubilerskich, sympatyków branży jubilerskiej i hobbystów-gemmologów.

 

 

   HARDLEO Sp. z o.o.  Właściciel GEMS&Travel 

Importujemy oszlifowane kamienie ozdobne i szlachetne, realizując zamówienia głównie dla branży jubilerskiej, jak również osób prywatnych w oparciu o model “concierge”.

 

 

 NOBLEART Marzena i Marian Kwiatkowscy

Jesteśmy projektantami biżuterii od ponad 40 lat. Już drugie pokolenie, pod okiem mistrza zamienia surowe sztabki kruszcu w biżuterię, która zachwyca stylem i precyzją wykonania.

 

 

Galeria Bursztyn Tadeusz Dobkowski

Oprócz projektowania i wykonywania w naszej pracowni biżuterii autorskiej, w pojedynczych egzemplarzach, zajmujemy się także projektami seryjnymi na zamówienie Klienta. Do szerokiej gamy usług naszej Galerii należy również rzeźba wykonywana w bursztynie bałtyckim. Szczycimy się tym, że unikatowe, z najwyższą precyzją ręcznie wykonywane prace goszczą w domach wielu słynnych ludzi na całym świecie. 

 

 

Barbara Gronuś-Dutko - Bursztynowa Planeta JANTAR

Bursztynowa Planeta JANTAR – Świat Naturalnego Bursztynu. Projektuję i wykonuję unikatową biżuterię z naturalnego bursztynu, małe formy rzeźbiarskie, talizmany, kamienie jubilerskie. Urodę bursztynu pokazuję też na fotografiach.

 

 

Zakład Złotniczy Jacek Gawlak

Firma działa na rynku od ponad 40 lat, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji biżuterii artystycznej oraz precjozów sakralnych.

 

 

SOKOŁOWSKI Beata Sokołowska

Nasza firma Sokołowski prowadzi sprzedaż hurtową kamieni półszlachetnych, minerałów szlifowanych i surowych, wyrobów z kamieni, produkcję własną oraz Muzeum Minerałów i Sklep z pamiątkami, biżuterią i minerałami (Kudowa Zdrój).

 

 

BAS Pracownia Autorska Andrzej Bandkowski

Prowadzę kursy projektowania i wytwarzania biżuterii , małych form złotniczych i rzeźbiarskich dla początkujących, profesjonalistów i skierowanych przez PUP. Projekty i realizacja : biżuteria , insygnia, sakralne , medale , odznaki, upominki firmowe.

 

 

                  

Szkoła złotnictwa XERION

Xerion to pierwsza szkoła złotnictwa w Krakowie. Stworzyliśmy ją, aby dać Wam możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w przystępny sposób. Z radością patrzymy jak nasi absolwenci rozwijają swoją pasję i znajdują wymarzoną pracę w branży jubilerskiej.

 

 

FABRYKA SREBRA Waldemar Dałkiewicz

FABRYKA SREBRA Waldemar Dałkiewicz to prężnie rozwijająca się firmą działającą na rynku Polskim oraz Europejskim. Specjalizuje się w produkcji elementów srebrnych oraz gotowej biżuterii. Posiada własną odlewnię, galwanizernię oraz szereg maszyn produkcyjnych.

 

 

HAND-ART Alicja i Jan Jakub Wyganowski

Wykonujemy ręcznie niepowtarzalną biżuterię srebrną z kamieniami szlachetnymi z wyjątkową dbałością o detale. Nasza kolekcja jest przykładem nowoczesnej stylistyki połączonej ze staroświecką elegancją.  

 

  RUBICELLO Marek Przewoźnik

Jesteśmy producentem opakowań ozdobnych nieprzerwanie od ponad 20 lat. W przygotowywanych przez nas torebkach upominkowych oraz pudełkach ozdobnych zamykamy miłość, wdzięczność i radość. Wierzymy, że stanowią ozdobę tajemnicy, którą skrywają.

 

P.A.T. BUGAŁA Sp. z o.o.

Firma P.A.T. została założona w 1991 jako niewielka spółka rodzinna, skupiająca się głównie na zaopatrywaniu złotników w narzędzia i proste maszyny do produkcji i naprawy biżuterii. Dziś, po 25 latach, nasza firma zatrudnia niemal 100 pracowników i cieszy się pozycją lidera w dostarczaniu kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla branży jubilerskiej w Polsce.

 

W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie Iwona Kociuba Spółka Jawna

Zajmujemy się głównie hurtową i detaliczną sprzedażą narzędzi, maszyn i urządzeń jubilerskich, jak również półfabrykatów, kamieni i opakowań na biżuterię. Jesteśmy przedstawicielami wielu renomowanych na świecie producentów.

 

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też