Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności Konkursy

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE 2019 PROTEZEUSZE

przeczytano 2589

XIX edycji międzynarodowego konkursu biżuterii artystycznej PREZENTACJE 2019
PROTEZEUSZE

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada 2019 r. podczas wernisażu wystawy w Muzeum Biżuterii Współczesnej w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.

W 2019 roku wywołujemy Państwa do tablicy…
Chcemy zaproponować wzięcie na swój złotniczy warsztat mitologii greckiej i mitu o Prometeuszu – tytanie (!), społeczniku,
bojowniku (w słusznej sprawie), męczenniku (?).
Między innymi takie skojarzenia nasuwa postać Prometeusza.
Sięgamy po ten temat dlatego, że poza funkcjonowaniem
w świecie biżuteryjnym, wkroczyliśmy ze swoją działalnością
na pole realizowania także funkcji społecznej,
tj. wspieramy osoby z niepełnosprawnościami.
Nawiązujemy tym samym do przedsięwzięcia
modowo-fotograficznego AMPUTATION,
wykreowanego przez Marcina Urzędowskiego w ramach jego marki Prepostevolution i Kasię Miko vel Madam Miko.
Ich celem jest wydanie kalendarza na 2020 rok,
którego bohaterkami i bohaterami są ludzie
po amputacjach bądź urodzeni bez którejś kończyny
i korzystający z protez ortopedycznych.

Zachęcamy Państwa do pogłębionych interpretacji i kreatywnego podejścia do wywoławczego tematu z zastrzeżeniem, że zgłoszona
do konkursu praca musi zawierać w sobie element ze srebra.

Organizatorami konkursu są:
- Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych;

- Fundacja Promocji Wzornictwa;

- Muzeum Biżuterii Współczesnej.

Partnerami konkursu są:
- Amberif-Międzynarodowe Targi Bursztynu;

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników;

- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne i firmy, które do 21 października 2019 r. dostarczą osobiście (w godzinach 12:00-18:00)
  lub prześlą swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres:

Galeria Projekt
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 20A/U1-U2, 02-797 Warszawa
z dopiskiem „Prezentacje 2019”.

 1. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie http://stfz.pl/

oraz https://www.facebook.com/StowarzyszenieSTFZ/.

 1. Wpisowe:
  - członkowie STFZ regularnie opłacający składki ponoszą koszt 50 PLN      za pierwszą a także kolejną zgłoszoną pracę;
  - stawka dla studentów wynosi 50 PLN za pierwszy zgłaszany obiekt, a kolejny nie wiąże się z dodatkową opłatą;

- osoby niezrzeszone w STFZ za pierwszą pracę lub zestaw wnoszą opłatę wpisową w wysokości 100 PLN, za drugą 50 PLN.

 1. Wpłaty prosimy przekazywać na konto bankowe:
  WBK 68 1090 1870 0000 0001 2064 9527
  Stowarzyszenie Twórców Form Z
  łotniczych
  ul. Skierniewicka 1/7 lok 72, 01-230 Warszawa.
 2. Dowód wpłaty trzeba dołączyć do prac konkursowych.
 3. Opłata wpisowa jest bezzwrotna.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace lub dwa zestawy (komplety zgłoszone na jednym formularzu będą traktowane jako jedna praca), do których zostanie dołączona fotografia produktowa (packshot) na białym, neutralnym tle w wysokiej rozdzielczości (300 DPI). Jeśli zdjęcie nie spełni profesjonalnych parametrów, wówczas w materiałach promocyjnych zostanie opublikowane wyłącznie imię i nazwisko autora pracy.
 5. Warunkiem niezbędnym wstępnego zakwalifikowania pracy jest użycie srebra. Poza tym dopuszczalne jest wykorzystanie innych metali i materiałów.
 6. Obiekt musi spełniać funkcję biżuterii, której wymiary nie przekroczą 30/30/30 cm.
 7.  Zgłoszone prace muszą być nowe i dotychczas nigdy nieprezentowane. Zgłaszający zaświadcza o tym w zgłoszeniu własnoręcznym podpisem, deklaruje również, że jest właścicielem praw autorskich nadesłanych przedmiotów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
 8.  Współpraca projektanta i wykonawcy jest akceptowalna.
 9.  Każda praca (i/lub zestaw) powinna być oznaczona pięciocyfrowym kodem umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym (osobnym dla każdej pracy czy zestawu).
  Prace konkursowe powinny być dostarczone w bezpiecznym opakowaniu, uwzględniającym wielokrotne użycie, a dodatkowo
  w torebce strunowej opisanej kodem pracy oraz imieniem
  i nazwiskiem autora.
 10.  Używanie pseudonimów jest zabronione.
 11.  W zgłoszeniu należy podać wartość odtworzeniową pracy.
 12.  Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną odesłane do końca stycznia 2020 r. na koszt autora, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Jury:

 1. Obrady jurorów odbędą się 26 października 2019 r. w Muzeum Biżuterii Współczesnej w Warszawie.
 2. W jury zasiądą: prof. Andrzej Szadkowski, Piotr Rybaczyk,
  Ewa Cieślak, Arkadiusz Wolski i Anna Sado.
 3. Jury dokona kwalifikacji prac na podstawie regulaminu oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
 4. Jurorzy - bez względu na użyte techniki - będą zwracali uwagę na rzemieślniczą perfekcję wykonania, zgodność z tematem konkursu oraz autorską interpretację.

5. Jury jest zobowiązane do pisemnego umotywowania werdyktu.

6. Werdykt jury jest ostateczny. Droga prawna pozostaje zamknięta.

7. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu werdykt jest tajny.

8. Lista autorów prac zakwalifikowanych do wystawy będzie
    opublikowana 6 listopada 2019 r. na stronie
http://stfz.pl/.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada 2019 r. podczas wernisażu wystawy w Muzeum Biżuterii Współczesnej w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.
 2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych artystów zostanie udostępniona  na stronach http://stfz.pl/, https://fundacjafpw.com/ oraz https://fundacjafpw.com/muzeum-bizuterii-wspolczesnej-2/.
 3. Prace zakwalifikowane do wystawy będą prezentowane od
  15 listopada do 10 grudnia 2019 r. w Muzeum Biżuterii Współczesnej w Warszawie, a następnie w innych miejscach w Polsce.
 4. Zakwalifikowane prace - ze względu na planowane wystawy - pozostaną do dyspozycji organizatorów przez trzy lata.
  Do końca stycznia 2023 r. będą odesłane na koszt autora na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami autorzy, którzy otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe, zobowiązani są do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego skarbnikowi STFZ. Wysokość podatku wynosi 10% wartości nagrody (jeśli wartość przekroczy 2000 zł). Kwota ta będzie odprowadzana do urzędu skarbowego, a obdarowany podatnik nie ma wówczas obowiązku uwzględniania wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym.
 6. Ufundowano następujące nagrody i wyróżnienia:
  1. miejsce:
   - 925 zł - Galeria Yes;
   - 500 zł – Wytwórnia Antidotum;
   - 500 gramów granulatu - Usługi Odlewnicze;
   - nagroda-statuetka Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.
   2. miejsce:
   - bon na 1000 zł - Flor De Mina;
   - bon na 500 zł - Hopea;
   - drobne narzędzie - Rodent.
   3. miejsce:
   - bon na 500 zł - Jasper;
   - zestaw past polerskich Luxor i rabat 10% na zakupy (z wyłączeniem elementów ze złota, srebra, kąpieli do rodowania) - Marco-EM.
   Wyróżnienia:
   - wystawa z katalogiem - Galeria Sztuki w Legnicy;
   - wystawa w Muzeum Biżuterii Współczesnej w Warszawie.

Podsumowanie i postanowienia końcowe:

 1. Wystawie będzie towarzyszyć katalog multimedialny zakwalifikowanych obiektów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania zdjęć prac zarówno w mediach cyfrowych, jak i tradycyjnych (w celach promocyjnych).
 2. Członkowie jury, kuratorka konkursu oraz fundatorzy nagród nie biorą udziału w konkursie. Mogą dołączyć swoje prace do wystawy oraz katalogu poza konkursem.
 3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu,
  o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
  w konkursie. Dotyczy to zwłaszcza zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród.
  Zmienione postanowienia regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie konkursowej.
 5. Adresem e-mailowym właściwym dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem jest prezentacje@stfz.pl,
  a osobą uprawnioną do prowadzenia korespondencji jako kuratorka konkursu jest Katarzyna Banaszek.
 6. Organizatorzy przyjmują materialną odpowiedzialność za prace od momentu ich otrzymania do chwili zwrotu, rozumianego jako odbiór osobisty lub moment nadania przesyłki.
 7. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia pracy w wyżej określonym czasie, organizatorzy zobowiązują się do pokrycia kosztów koniecznych do jej odtworzenia.
 8. Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu uczestnik oświadcza,
  że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go.

 

Żródło:Muzeum Biżuterii Artystycznej

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też